Vrijwilligerspenning 2018

Geplaatst op dinsdag 3 juli 2018

Elk jaar reikt de gemeente Waalre vrijwilligerspenningen uit aan vrijwilligers die voorgedragen worden door vrijwilligersorganisaties uit Waalre. Vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben hierover een brief en/of mail ontvangen van de gemeente. U kunt personen die hiervoor in aanmerking komen nog opgeven tot 1 oktober 2018.

Mocht u geen schrijven ontvangen hebben en vrijwilligers voor willen dragen dan kunt u hierover contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum via 040-2282500 of gemeentecontactcentrum@waalre.nl. Alle informatie wordt u dan toegestuurd of gemaild. 

Criteria

De criteria om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerspenning zijn:

  1. Men moet in Waalre woonachtig zijn, of lid van een Waalrese vereniging of instelling
  2. Men moet als vrijwilliger op organisatorisch en/of bestuurlijke wijze minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk hebben  verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd
  3. Het vrijwilligerswerk dient gericht te zijn op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties
  4. De vereniging of organisatie staat ten dienste van de gemeenschap
  5. Het werk dient vrijwillig te zijn en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie
  6. Het werk dient zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar te worden uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd. De tijdsinvestering van de vrijwilliger dient aanzienlijk te zijn
  7. De voorgedragen persoon heeft nog niet eerder een vrijwilligerspenning ontvangen.

De vrijwilligerscommissie toetst de aanvragen op deze criteria. Op vrijdag 7 december 2018 reikt wethouder van Holstein tijdens een feestelijke bijeenkomst in He Huis van Waalre de penning uit aan de genomineerden.

Meer nieuws