Gemeente sommeert geitenhouderij zonder vergunning

Geplaatst op maandag 2 juli 2018

Er is bij een reguliere milieucontrole op een adres aan de O.L. Vrouwendijk in Waalre onlangs een geitenhouderij zonder vergunning met circa 1700 geiten aangetroffen door de Omgevingsdienst. De gemeente Waalre heeft direct actie ondernomen om aan deze situatie een eind te maken en heeft de eigenaar onmiddellijk gesommeerd om de geiten voor 1 september te verplaatsen. De gemeente heeft hieraan een dwangsom van 10.000,- euro per week verbonden.

De eigenaar is van mening dat de situatie gelegaliseerd zou kunnen worden, maar de gemeente Waalre sluit dit uit. Er is geen vergunning voor deze geitenhouderij en het is in de provincie Noord-Brabant ook niet toegestaan om nieuwe geitenhouderijen te vestigen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),houdt in deze tijdelijke situatie vanuit hun reguliere rol toezicht op de gezondheid van de geiten en ziet er op toe dat de regelgeving met betrekking tot de gezondheid van de dieren, in het bijzonder de Q-koortsmaatregelen, wordt nageleefd.

Jonge geiten

De gemeente Waalre heeft onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s van de tijdelijke huisvesting van deze groep jonge geiten en advies ingewonnen bij bevoegde instanties. De GGD schat de gezondheidsrisico's, zoals een verhoogde kans op longontsteking, voor de omgeving van deze tijdelijke geitenhouderij heel laag in. De gemeente behandelt dit dan ook als reguliere handhavingszaak. Ook is het volgens de GGD onwaarschijnlijk dat een omwonende Q-koorts oploopt vanuit deze geitenhouderij, vanwege de aard van de geitenhouderij. Het gaat om jonge geiten van enkele maanden oud, waarmee op deze locatie niet gefokt wordt. De dieren staan onder toezicht van een dierenarts. Sinds 2016 zijn alle melkschapen- en melkgeitenbedrijven weer officieel Q-koorts vrij.

Verbod

De eigenaar van het perceel heeft aan de gemeente verklaard dat hij eerder groepen jonge geiten tijdelijk gehuisvest heeft op zijn terrein waarna ze overgeplaatst zijn naar geitenfokkerijen elders in het land. Dit gebeurde ook zonder vergunning en buiten medeweten van de gemeente Waalre. De gemeente Waalre wil een einde maken aan deze situatie, gezien het verbod op vestiging van nieuwe geitenhouderijen in Noord-Brabant en heeft de eigenaar gesommeerd voor 1 september te zorgen voor verplaatsing van de geiten.

Vragen en antwoorden

  • Wanneer is ontdekt dat er geiten verbleven op de locatie?

Dit is op 22 mei 2018 ontdekt bij een reguliere milieucontrole door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Odzob) op dit adres

  • Om hoeveel geiten gaat het?

Bij de controle zijn circa 1700 jonge geiten aangetroffen

  • Welke actie heeft de gemeente Waalre ondernomen?

De gemeente Waalre heeft direct actie ondernomen om aan deze situatie een eind te maken en heeft de eigenaar onmiddellijk gesommeerd om de geiten voor 1 september te verplaatsen. De gemeente heeft hieraan een dwangsom van 10.000,- euro per week verbonden. Er is geen vergunning voor deze geitenhouderij en het is in de provincie Noord-Brabant ook niet toegestaan om nieuwe geitenhouderijen te vestigen

  • Waarvoor heeft de perceeleigenaar wel vergunning?

Voor het houden van varkens, paarden, kalveren en honden

  • Hoe kan het dat iemand dieren houdt waarvoor geen vergunning is en dat dit niet ontdekt wordt / gecontroleerd wordt?

De gemeente heeft geen reden en geen aanwijzing gehad om op de aanwezigheid te controleren. De geiten zijn bij een reguliere integrale milieucontrole ontdekt

  • Ik maak me zorgen over mijn gezondheid, wat moet ik doen?

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, kunt u contact opnemen met de GGD: telefoonnummer: 088-0031100 of via https://www.ggdbzo.nl

Meer nieuws