Waalres akkoord 2018-2022 vastgesteld

Geplaatst op vrijdag 15 juni 2018

Op dinsdag 12 juni stelde de gemeenteraad het Waalres Akkoord voor de raadsperiode 2018-2022 vast. In dat akkoord staan de plannen die vijf Waalrese partijen maakten voor de komende vier jaar. Ook formuleerden zij de opdrachten voor het nieuwe college dat vorige week is gestart. De partijen legden het voorstel voor aan de raad. Een meerderheid van de raad stemde voor. Het stuk kreeg twaalf stemmen. 

Vier raadsleden, van D66 en PvdA, stemden tegen het akkoord. Wel dienden deze partijen een aantal amendementen en moties in die deels werden overgenomen. Drie door D66 en PvdA ingediende amendementen (wijzigingsvoorstellen) op het gebied van minimabeleid, wonen en openbare ruimte, werden door alle partijen in de raad gesteund. Ook twee moties (verzoeken aan het college) op het gebied van jeugdzorg en sociale woningbouw werden door een meerderheid aangenomen.

Waalre akkoord

Op de website van de gemeenteraad vindt u het Waalres akkoord en de ingediende amendementen en moties. Omdat de vergadering van 12 juni een voortzetting was van de vergadering van 5 juni, staan de documenten onder die laatste datum.
 

Meer nieuws