Openbaar groen Waalre helpt tegen gevolgen klimaatverandering

Geplaatst op dinsdag 12 juni 2018

Als gevolg van de huidige klimaatverandering hebben we steeds meer last van hittegolven, zware stormen en hevige regenbuien. Ook Waalre ondervindt de gevolgen daarvan, zoals de wateroverlast van de afgelopen periode. De gemeente Waalre wil daarom haar groenbeleid aanpassen, zodat er beter ingespeeld kan worden op de gevolgen van klimaatverandering.

Die wateroverlast kan bijvoorbeeld worden voorkomen door het regenwater tijdelijk op te slaan. Nu wordt het regenwater vaak met het afvalwater afgevoerd via het rioolstelsel. Doordat het steeds harder regent, raken de rioolbuizen sneller overbelast. Hans van Geel, beleidsadviseur gemeente Waalre: “De gemeente Waalre ontwikkelt daarom oplossingen voor het opvangen van het overtollige regenwater in het openbare groen. Door het creëren van greppels en wadi’s in (weg)bermen en grasvelden en het plaatsen van infiltratiekratten onder de wegen worden buffers gevormd voor de opvang van dit overtollige regenwater. Vervolgens kan dit water hier geleidelijk wegzakken in de ondergrond.” 

 De klimaatverandering betekent echter ook dat we anders met ons groen om moeten gaan. Zo krijgen we steeds vaker te maken met bepaalde ziektes en plagen, zoals bijvoorbeeld de processierups of Japanse duizendknoop. De bestrijding daarvan is duur. Door ons groen anders in te richten, kunnen we problemen voorkomen. Denk daarbij aan een laan met een diversiteit aan bomen, zodat niet alle bomen worden aangetast als een boom ziek is. Of het plaatsen van andere boom- en plantsoorten die goed tegen overtollig water kunnen, maar ook bestand zijn tegen lange warme periodes.

Deze boom- en plantensoorten zijn uitermate belangrijk voor onze gemeente. Ze zorgen voor verkoeling van de bebouwde omgeving, dienen als compensatie voor de CO2-uitstoot, vangen fijnstof op en trekken insecten aan. De gemeente krijgt af en toe de vraag of we bomen kunnen snoeien of weghalen in verband met de plaatsing van zonnepanelen. Inwoners kunnen namelijk via het project ‘De Groene’ Zone voordelig zonnepanelen aanschaffen. “Gemeentebomen weghalen of snoeien voor de plaatsing van zonnepanelen doen we niet”, zo zegt Albert Burggraaf, projectleider bij de gemeente. “Wij bieden daar een andere oplossing voor. Het oude honkbalveld aan de Dreefstraat in Waalre-dorp wordt namelijk omgetoverd tot een zonnepanelenpark. Een deel van dit park staat ter beschikking van de inwoners van Waalre. Zij kunnen hier via coöperatie Waalre Energie Lokaal tegen een voordelig tarief zonnepanelen aanschaffen.”

Ons openbaar groen is zeer belangrijk, zeker gezien de veranderingen in het klimaat. We doen er dan ook alles aan om de kwaliteit van dat groen te behouden, verbeteren en meer toekomstbestendig te maken. Heeft u hier ook ideeën over en wilt u die met ons delen? Kom dan op 2 juli om 19.30 uur naar het Groencafé in Het Huis van Waalre. U kunt zich hiervoor aanmelden via communicatie@waalre.nl.

Meer nieuws