Burgerpeiling en nieuw groenbeleid

Geplaatst op maandag 28 mei 2018

Eind 2017 hebben maar liefst 776 inwoners van de gemeente Waalre de burgerpeiling over de dienstverlening van de gemeente ingevuld. Ook zijn er in totaal 1149 open antwoorden gegeven met aandachtspunten, suggesties en ideeën. De grote response laat zien dat u zich als inwoner betrokken voelt bij wat er in uw gemeente gebeurt. De uitkomsten van de burgerpeiling geven een goed en compleet beeld van wat er op dit moment bij u leeft.

Groene woongemeente

De gemeente is blij met uw bijdrage en wil samen met u werken aan een nog fijnere woon- en leefomgeving. Waalre is een prettige groene woongemeente in Brainport en wil dat ook in de toekomst zijn. Om dat te bereiken, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren.   

Cijfer dienstverlening

Volgens de burgerpeiling waardeert u de dienstverlening van de gemeente Waalre met het rapportcijfer 6,6. Onderwerpen die sterk bij u leven zijn: het onderhoud van perken, plantsoenen en parken; de begaanbaarheid van wegen, straten, paden en trottoirs in de buurten en de leefbaarheid in de buurt. U geeft aan meer betrokken te willen worden bij de aanpak van de leefbaarheid in uw buurt. Ook wilt u meer ondersteuning bij de buurtinitiatieven die te maken hebben met leefbaarheid. Allemaal onderwerpen waarmee de gemeente Waalre samen met u aan de slag wil gaan.

Aan de slag!

Het ene onderwerp leent zich beter dan het andere onderwerp om direct te worden aangepakt. Vanwege de vele reacties over groen, willen we daar als eerste mee beginnen. Inzet is om samen met u tot een toekomstig een breed gedragen nieuw groenbeleid te komen. Hiervoor organiseren wij een Groencafé op 2 juli in Het Huis van Waalre. In een open, café-achtige setting om zo met elkaar in gesprek te gaan over het openbaar groen. Details hierover volgen later in de Schakel. De komende weken verschijnen er artikelen in de Schakel over allerlei groenonderwerpen om u inzicht te geven in de achtergronden van het groenbeleid die nu actueel zijn.

Groencafé

Heeft u groene handen en/of ideeën? Laat het ons weten tijdens het Groencafé op 2 juli van 19:30 uur tot 21:30 uur in Het Huis van Waalre. Aanmelden hiervoor kan via communicatie@waalre.nl.

Meer nieuws