Mini-excursie 8 mei beekdal Tongelreep

Geplaatst op dinsdag 1 mei 2018

Met nieuwe meanders kronkelt de Tongelreep weer door een prachtig, verscholen natuurgebiedje. De afgelopen twee jaar heeft Waterschap De Dommel het beekdal bij het buurtschap Achtereind in Aalst aangepakt. Op dinsdagmiddag 8 mei 2018 wordt het deelproject afgerond met een officiële opening. De betrokken omwonenden en bestuurders krijgen een rondleiding langs de heringerichte beek. Speciaal hiervoor zal een doorgaans afgesloten terrein van Brabants Landschap toegankelijk zijn. Ook u kunt zich aanmelden voor de mini-excursie.

Opnieuw heeft een deel van de beek zijn natuurlijke en waterbergende karakter terug gekregen. Op aangrenzend terrein van Brabant Landschap zijn een grote poel, oeverbosjes en houtwallen gerealiseerd. Om in natte perioden meer water te kunnen bergen, is het maaiveld verlaagd. Waterschap De Dommel nodigt u van harte uit om het resultaat te komen bekijken. De opening vindt plaats van 15.00 tot 17.30 uur. Aanmelden kan via communicatie@dommel.nl.

Beschermd natuurgebied

Het project is uitgevoerd in samenwerking met provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en gemeente Waalre. Hiermee is een volgende fase afgerond in een klimaatbestendigere en natuurlijkere inrichting van het beekdal, vanaf de Achelse Kluis tot in Aalst. Grote delen van dit gebied, waaronder de Tongelreep bij Achtereind, zijn zo waardevol dat ze Europees erkend en beschermd zijn. Het project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het Natura2000-gebied Leenderbos en Groote Heide.

Meer info over het project en ander werk in uitvoering vindt u op www.dommel.nl

Meer nieuws