Vergadering adviesraad leerlingenvervoer

Geplaatst op dinsdag 17 april 2018

De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 25 april, aanvang 19.45 uur in Het Huis van Waalre. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk.

Indien u de vergadering wilt bijwonen op 25 april en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, verzoeken wij u dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

Meer nieuws