Vervanging gas- en waterleiding Engelmondstraat

Geplaatst op dinsdag 10 april 2018

Onlangs is in de Engelmondstraat glasvezel aangelegd. Hierbij zijn meerdere gaslekken in de gasleiding geconstateerd. Het betreft geen gevaarlijke situatie, maar dit is natuurlijk wel een ongewenste situatie.


Daarom zal er binnenkort gestart worden met het vervangen van de bestaande hoofdleiding gas. Dit wordt meteen gecombineerd met het vervangen van de bestaande waterleiding door Brabant Water. De gas- en wateraansluitleiding zullen, indien nodig, worden vernieuwd tot aan de meter en worden aangesloten op de nieuwe hoofdleiding. De aannemer zal hiervoor tijdig met u een afspraak maken en ervoor zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft. De bewoners ontvangen z.s.m. een bewonersbrief met extra informatie. De werkzaamheden worden gestart in de week van 30 april en duren ongeveer 3 weken.


Vanwege de gaslekken kan niet gewacht worden tot het project “Molenstraat en omgeving” van de gemeente Waalre, waarbij o.a. de riolering zal worden vervangen. Het project wordt op dit moment voorbereid.


Helaas betekent dit dat er extra overlast zal ontstaan voor de bewoners van de straat omdat het trottoir/de straat twee keer opengebroken zullen worden. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Meer nieuws