Jeugdfonds Cultuur Brabant zoekt versterking

Geplaatst op maandag 9 april 2018

Kom jij het jeugdfonds Cultuur Brabant versterken in Waalre? 

Jeugdfonds Cultuur Brabant zoekt versterking

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen: sociaal, lichamelijk, mentaal en creatief. Niet alle kinderen kunnen hier aan meedoen. Het jeugdfonds Cultuur Brabant vindt dat alle kinderen moeten kunnen meedoen met kunst, cultuur en muziek indien zij dat graag willen. En dat kan! Wanneer deelname door financiële beperkingen van ouders/verzorgers wordt belemmerd, springt het jeugdcultuurfonds bij.

Voor de gemeente Waalre zoekt het jeugdfonds Cultuur Brabant een vrijwillige lokale relatiebeheerder.

Taakomschrijving Relatiebeheerder

Functie Plaats binnen Jeugdfonds Cultuur Gemiddelde tijdsbesteding
Vrijwillig relatiebeheerder Jeugdfonds Cultuur Brabant Netwerk Jeugdfonds Cultuur Brabant en lokaal

80 uur per kalenderjaar

De belangrijkste taken zijn

 • De positie van het Jeugdfonds Cultuur Brabant in Waalre verbeteren
 • Binnen je eigen gemeente een netwerk opbouwen in cultuur, onderwijs, armoedebestrijding, jeugdzorg, welzijn, wijkgerichte zorg
 • Het lokaal werven van intermediairs (tussenpersonen)
 • Het werven van fondsen en sponsors

Doel, functie en verantwoordelijkheden

Je draagt de boodschap uit van het Jeugdfonds Cultuur Brabant in Waalre. Dit doe je binnen het dynamische netwerk van gemeente, culturele sector, armoedebeleid, wijkmanagement, onderwijs, jeugdzorg en andere relevante partijen. Je aarzelt niet om je eigen netwerk in te zetten. Je signaleert kansen en mogelijkheden. Mede door jouw rol wordt het Jeugdfonds Cultuur bekend in jouw gemeente bij professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met cultuur- en/of armoedebeleid. Mede door jouw inzet zetten intermediairs zich in om aanvragen voor kinderen in te dienen. Hierdoor wordt de lokale bekendheid van het Jeugdfonds Cultuur vergroot en worden er meer kinderen bereikt die van het fonds gebruik gaan maken. Je lobbyt bij potentiële partners en sponsoren.

Belangrijke contacten heb je met

 • De lokale partners van het Jeugdfonds Cultuur Brabant: gemeente, "zuster" organisaties (bijvoorbeeld Leergeld, Jeugdsportfonds), organisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding of jeugdhulpverlening, onderwijsinstellingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs), wijkcoördinatoren of wijkteams die armoedeproblematiek signaleren, culturele instellingen (muziekschool, dansschool, theaterschool, etc.)
 • De coördinator van Jeugdfonds Cultuur Brabant
 • Bestuursleden Jeugdfonds Cultuur Brabant

Overige informatie

Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie. Je verricht de werkzaamheden in overleg met de provinciale coördinator. Door jouw inzet kunnen kinderen uit minimagezinnen dansles, theaterles of muziekles volgen, terwijl hun ouders/verzorgers daar geen geld voor hebben. Het Jeugdfonds Cultuur Brabant kan een training voor je verzorgen.

Profielschets

Je belangrijkste kwaliteiten algemeen:

 • Je hebt affiniteit met de jeugd
 • Je kunt goed verbindingen leggen tussen mensen en organisaties
 • Je bent positief en oplossingsgericht
 • Je kunt goed luisteren
 • Je hebt een hands-on mentaliteit
 • Je hect waarde aan het begrip solidariteit
 • Je behandelt klachten/opmerkingen/vragen serieus

Je belangrijkste kwaliteiten specifiek:

 • Je bent bekend met de lokale infrastructuur rondom armoedebestrijding, onderwijs, wijkmanagement, kunstzinnige vorming en jeugdhulpverlening of jeugdgezondheidszorg

Interesse?

Neem contact op met gemeente Waalre via telefoonnummer 040-2282500 en vraag naar mevrouw E. Langendijk. U kunt ook mailen naar gemeente@waalre.nl met onderwerp 'vacature Relatiebeheerder Jeugdfonds Cultuur Brabant voor Waalre'. U kunt reageren tot en met vrijdag 27 april 2018. Wij zullen vervolgens een afspraak met u inplannen. Meer informatie over het Jeugdfonds Cultuur Brabant vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl/brabant.

Meer nieuws