Engelmondstraat vervangen gas- en waterleiding

Geplaatst op dinsdag 3 april 2018

Onlangs is in de Engelmondstraat glasvezel aangelegd waarbij meerdere gaslekken in de gasleiding zijn geconstateerd. Het betreft geen gevaarlijke situatie maar dit is natuurlijk wel een ongewenste situatie.

Vervangen gas- en waterleiding

Daarom zal binnenkort gestart worden met het vervangen van de bestaande hoofdleiding gas. Dit wordt meteen gecombineerd met het vervangen van de bestaande waterleiding door Brabant Water. De gas- en waterleiding zullen, indien nodig, worden vernieuwd tot aan de meter en worden aangesloten op de nieuwe hoofdleiding. De aannemer zal hiervoor tijdig met u een afspraak maken en er voor zorgen dat uw woning altijd bereikbaar blijft. De bewoners ontvangen zo spoedig mogelijk een bewonersbrief met extra informatie.

Planning

De werkzaamheden worden gestart in de week van 30 april en duren ongeveer 3 weken. Vanwege de gaslekken kan niet gewacht worden tot het project “Molenstraat en omgeving” van de gemeente Waalre, waarbij onder andere de riolering zal worden vervangen. Het project wordt op dit moment voorbereid. Helaas betekent dit dat er extra overlast zal ontstaan voor de bewoners van de straat omdat het trottoir/de straat twee keer zal worden opengebroken. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Meer nieuws