Woonrijp maken Beekdael

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018

In opdracht van de Gemeente Waalre gaat Groenen Groep uit Veldhoven starten met het woonrijp maken van Beekdael. Ook wordt de verharding en het groen langs een gedeelte van de Ekenrooisestraat heringericht.

Planning

  • Van woensdag 14 maart tot en met vrijdag 16 maart worden de bomen in de Ekenrooisestraat gerooid. Wij willen u daarom vragen of u uw auto op die dagen vóór 7:00 uur elders wilt parkeren. 
  • Van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 1 juni worden de definitieve verhardingen, parkeerplaatsen, verlichting en groeiplaatsinrichtingen aangebracht in Beekdael en in de Ekenrooisestraat
  • In het najaar van 2018 zullen de nieuwe bomen en beplanting worden aangebracht door de Gemeente Waalre.

We streven ernaar om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de woningen ’s avonds bereikbaar zijn.

Ophalen vuilcontainers

Wat betreft het ophalen van uw huisvuilcontainers zorgt Groenen voor de juiste aanlevering van de containers aan de huisvuildienst. Wij verzoeken u de containers de dag voor het ophalen klaar te zetten op uw inrit, zodat de aannemer ze vervolgens naar een centrale plaats kunnen brengen die bereikbaar is voor de inzameldienst. Na lediging zet de aannemer de containers terug op
uw inrit.

Meer informatie

Mochten er nog vragen, zijn dan kunt u contact opnemen met De heer C. van Kuringen van de firma Groenen via telefoonnummer 06-23588686.

Meer nieuws