Gemeentelijke belastingen 2018

Geplaatst op dinsdag 20 februari 2018

U heeft recent een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en een WOZ beschikking met de nieuwe WOZ-waarde van uw pand ontvangen. Deze waarde dient als heffingsgrondslag voor de gemeentelijke onroerende zaakbelasting (OZB) en voor de inkomstenbelasting, erfrecht en de waterschapsomslag.

Informeel bezwaar

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast van uw onroerend goed. Als u de waarde te hoog vindt, vragen wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen. De medewerker WOZ/belastingen noteert uw vraag en legt deze voor aan de taxateur. Binnen de bezwaartermijn van zes weken neemt de taxateur contact met u op. Blijkt dat wij uw WOZ-waarde te hoog vaststelden, dan passen we deze graag voor u aan.

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel WOZ-bezwaar te maken. Het bezwaar moet uiterlijk op 11 april 2018 bij de gemeente ingediend zijn. Het afhandelen van een formeel bezwaar kost door extra werkzaamheden al snel enkele maanden tijd. Indien u in afwachting bent van een reactie op uw informele bezwaar, kan de termijn voor het indienen van een formeel bezwaar in overleg worden verlengd.

Zelf uw bezwaar indienen

U kunt een bezwaarschrift gemakkelijk zelf opstellen. Vermeld daarin in elk geval:

  • uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer tijdens kantooruren)
  • de redenen waarom u bezwaar maakt (licht uw grieven toe)
  • het aanslagnummer en beschikkingsnummer
  • uw handtekening

Tips

  • Wenst u zelf een inpandige opname door een taxateur? Geef dit aan in uw bezwaarschrift.
  • Wilt u uw bezwaren mondeling toelichten voordat de gemeente een uitspraak doet op uw bezwaarschrift? Ook dit kunt u aangeven in uw bezwaarschrift. De gemeente nodigt u dan uit voor een persoonlijk gesprek.

Uw bezwaar objectief beoordeeld

Een deskundige, WOZ-gecertificeerde taxateur bekijkt en beoordeelt uw bezwaar nauwkeurig. Mogelijk wil die taxateur uw pand ook ‘inpandig opnemen’. Dit betekent dat hij uw woning ook van binnen wil zien. Dit is onder meer afhankelijk van de inhoud van uw bezwaarschrift. De taxateur geeft vervolgens een goed onderbouwd waarde-advies aan de gemeente. Dit is geen taxatierapport.

Bezwaar tegen WOZ-waarde en het inschakelen van een “no cure no pay” bedrijf

Wij vragen u uw bezwaarschrift zelf te schrijven. Een zelfgeschreven bezwaarschrift wordt net zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als een bezwaarschrift dat ingediend wordt door een bureau. U bespaart op die manier kosten voor de gemeenschap. Alle bezwaarschriften worden bekeken en beoordeeld door een WOZ-gecertificeerde taxateur.

Tegenwoordig kunt u gebruikmaken van de diensten van commerciële bureaus en/of makelaars bij het indienen van uw bezwaarschrift. Zij werken veelal op “no cure no pay” basis (geen resultaat geen kosten). Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten. Bij een toekenning van een bezwaar is de gemeente wettelijk verplicht de door deze bureaus/makelaars gemaakte kosten te vergoeden en die kunnen behoorlijk oplopen. Wordt na de bezwaarprocedure de waarde van uw woning bijvoorbeeld met € 10.000,- verlaagd, dan levert u dit een vermindering van maximaal € 11,- van uw OZB-aanslag op. De door de gemeente verstrekte vergoedingen aan de "no cure no pay" bureau's worden meegenomen in de tariefbepaling van de OZB voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze nieuwe tarieven geconfronteerd en betalen hieraan mee.

U kunt voor vragen contact opnemen met Team Belastingen via tel: 040–2282500.

Meer nieuws