Het Klooster: gemeente biedt ruimte voor initiatieven

Geplaatst op maandag 5 februari 2018

Op 1 juli 2018 stopt Lumens helaas met het beheer en de exploitatie van gemeenschapshuis Het Klooster. Samen met een werkgroep vanuit het verenigingsleven is de gemeente op zoek naar mogelijke initiatieven voor een nieuwe invulling, waarbij Het Klooster geheel of gedeeltelijk als gemeenschapshuis kan blijven fungeren.

Opties

De eerste optie daarbij is dat de gemeente eigenaar blijft van het Klooster maar een (semi)commerciële partij het gebouw huurt en zorg draagt voor de exploitatie van het gedeelte dat als gemeenschapshuis fungeert. De tweede optie is dat een (semi)commerciële partij het gebouw koopt en zorg blijft dragen voor de exploitatie van het gedeelte dat als gemeenschapshuis fungeert.

Het bestemmingsplan biedt veel mogelijkheden voor de invulling, variërend van (lichte en middelzware) horeca tot kantoren, van wonen tot commerciële dienstverlening, van zorginstelling tot kinderdagverblijf.

Werkgroep

De werkgroep zal initiatieven beoordelen en hierover een advies uitbrengen aan college en gemeenteraad. Uiteindelijk zal de gemeenteraad van Waalre daarover een besluit nemen. Duidelijk mag zijn dat de gemeente, binnen de gestelde kaders, alle initiatieven voor behoud van het Klooster als gemeenschapshuis een reële kans wil geven.

Initiatieven?

Iedereen die hieraan serieus invulling wil geven, kan zich voor 15 maart 2018 aanmelden met een planopzet:

  • die de beoogde functionele invulling beschrijft
  • de visie beschrijft op hoe dit gecombineerd wordt met ruimte voor het verenigingsleven (gemeenschapshuis)
  • met daarbij het beoogde business model

Aanmelden van het initiatief kan via: werkgroephetklooster@waalre.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Dings, manager Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via 040-2282500 of via ddings@waalre.nl.

Meer nieuws