Word lid van het Inwonerpanel van de gemeente

Geplaatst op dinsdag 30 januari 2018

Wij zijn samen Waalre! Word daarom lid van het Inwonerspanel van de gemeente Waalre. Hoe meer we weten wat u belangrijk vindt voor uw buurt, wijk en het dorp, hoe beter we daarop kunnen inspelen. Via het panel vragen wij leden maximaal vier keer per jaar naar hun mening. Met de resultaten blijven we onze dienstverlening en het maken en uitvoeren van beleid verbeteren.

Uw mening is belangrijk

Als lid van het Inwonerspanel bent u een belangrijke informatiebron voor de gemeente. U geeft uw mening over actuele onderwerpen die in de gemeente Waalre spelen. Bijvoorbeeld over wat u belangrijk vindt in uw woon- en leefomgeving of hoe u de dienstverlening vanuit de gemeente ervaart. Het kan dan gaan over diverse onderwerpen waar de gemeente zich mee bezig houdt, zoals openbare orde, veiligheid, sport, groenonderhoud, zorg en welzijn, enzovoorts. Ook als het gaat om het betrekken van inwoners bij beleid en plannen horen we graag uw mening.

Hoe werkt het?

Meedoen aan het Inwonerspanel is eenvoudig en werkt volledig via internet:

  • U heeft alleen een e-mailadres en een internetverbinding nodig
  • Maximaal vier keer per jaar krijgt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen
  • Invullen kan waar en wanneer u dat zelf wilt
  • Het invullen van een vragenlijst neemt gemiddeld 10 minuten van uw tijd in beslag
  • Iedere inwoner van de gemeente Waalre vanaf 16 jaar kan meedoen

Gemakkelijk online aanmelden

Wilt u meedoen? Ga dan naar www.inwonerspanelwaalre.nl en klik op Aanmelden. Wij vragen u vervolgens om een aantal gegevens in te vullen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Deze worden alleen voor het Inwonerspanel gebruikt. Uiteraard krijgt u per onderzoek ook een e-mail als de resultaten bekend zijn. Deze resultaten worden ook geplaatst op www.inwonerspanelwaalre.nl.

Onderzoeksbureau

De gemeente Waalre werkt samen met onderzoeksbureau Research 2Evolve. Dit bureau beheert het panel en voert de onderzoeken uit namens de gemeente. Op www.inwonerspanelwaalre.nl vindt u meer informatie over het onderzoeksbureau en over het Inwonerspanel. Heeft u vragen? Deze kunt u stellen via het contactformulier op www.inwonerspanelwaalre.nl.

Meer nieuws