Prijsuitreiking en onderzoeken Goed voor Mekaar Waalre

Geplaatst op maandag 22 januari 2018

In 2017 zijn drie onderzoeken uitgevoerd waarin we op verschillende manieren het project Goed voor Mekaar Waalre en de website www.goedvoormekaarwaalre.nl hebben geëvalueerd. Onder de deelnemers aan het naamsbekendheidonderzoek hebben we drie cadeaubonnen verloot t.w.v. € 50,- te besteden bij de Pimpernel. In dit artikel lees je meer over de resultaten van de diverse onderzoeken en de prijsuitreiking. 

Prijswinnaars

Betrokken inwoners bij het project Goed voor Mekaar Bé Noordman en Gerrit Schipper reikten op vrijdag 19 januari jl. in Het Huis van Waalre de drie bonnen uit aan de winnaars: Berend Aelbers, Annicka Peters en Marijke Willems. Deze drie mensen hebben deelgenomen aan het naamsbekendheidonderzoek Goed voor Mekaar Waalre in 2017. Met behulp van de resultaten uit dit onderzoek en twee andere onderzoeken verbeteren we de dienstverlening van en communicatie over Goed voor Mekaar Waalre.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd

Het eerste onderzoek dat in 2017 is uitgevoerd is het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd door i&o Research. In dit onderzoek zijn ook vragen over het project Goed voor Mekaar Waalre meegenomen. 974 inwoners vulden de vragenlijst in. Van deze groep mensen kent 31 procent het project, de website is bij 20 procent van deze inwoners bekend. Onder 35-plussers is de bekendheid hoger dan onder de jongere generatie. Ongeveer een derde van de inwoners geeft aan (eventueel) gebruik te willen maken van de website. Ruim vier op de tien van deze inwoners willen dit niet, zij hebben hier geen behoefte aan of ontvangen/geven liever hulp aan bekenden. Het aantal vrijwilligers neemt af, wat een landelijke trend is. De bereidheid om anderen te helpen (veel mensen zouden dit willen) en het project ‘Goed voor Mekaar Waalre’ lijkt een goede combinatie, maar wordt nog niet door iedereen gevonden. Vooral onder de jongere inwoners is de bekendheid nog laag. Er is wel potentieel om met behulp van dit project vraag en aanbod van hulp op elkaar aan te laten sluiten.

Naamsbekendheidonderzoek Goed voor Mekaar Waalre

Aan het naamsbekendheidonderzoek Goed voor Mekaar Waalre hebben 24 mensen deelgenomen. Geen representatieve vertegenwoordiging maar het geeft wel een indicatie over het project. Van de 24 mensen kent 87,5 procent het project en de bijbehorende website www.goedvoormekaarwaalre.nl. Ruim 58 procent van deze mensen maakt gebruik van de website. De meesten van hen kennen het project via De Schakel (ruim 71 procent), gevolgd via het eigen netwerk (ruim 57 procent), de website www.waalre.nl (ruim 28 procent) en de kanalen Facebook / Eindhovens Dagblad en posters / flyers (ruim 14 procent).

De vijf kenmerken die de website www.goedvoormekaarwaalre.nl volgens de deelnemers het beste omschrijven zijn: Elkaar helpen, Sociaal, Hulp vragen, Hulp geven en Vrijwilligers. Tot slot heeft ruim 79 % aangeven de website te willen aanbevelen bij mensen in hun omgeving.

Evaluatie gebruik Goed voor Mekaar Waalre

Op 20 oktober 2017 bestond de website www.goedvoormekaarwaalre.nl een jaar. Een mooi moment om terug te kijken hoeveel de website en op wat voor manier deze gebruikt wordt. Deze evaluatie is uitgevoerd door NLvoorelkaar, de leverancier van de website. Het gebruik is ook vergeleken met andere vraag en aanbod websites van NLvoorelkaar. 

In een jaar tijd hebben er 8.111 sessies op de website plaatsgevonden. Dit betekent dat we van de 45 websites die NLvoorelkaar heeft als vijfde geëindigd zijn in hun Benchmark. Van de 8.111 sessies waren er 4.211 unieke bezoekers. Bijna 53 procent van de gebruikers bezoekt de website via een smartphone of tablet. In totaal zijn 198 vragen gesteld waarvan 26% tot de categorie burenhulp (52 vragen) behoort en 74% waren vacatures van organisaties/verenigingen (146 vragen). Een mooi resultaat waar we trots op zijn is dat daarvan 98 vragen geleid hebben tot een daadwerkelijke match tussen mensen.

Meer over Goed voor Mekaar Waalre

Met het project ‘Goed voor Mekaar Waalre’ roepen we inwoners op hulp te vragen en te geven onder andere via het online platform www.goedvoormekaarwaalre.nl. Wilt u meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Stuur dan een e-mail naar info@goedvoormekaarwaalre.nl. Op de website www.goedvoormekaarwaalre.nl kunt u ook de totale onderzoeksrapporten terugvinden.

Contact

Wilt u contact met Goed voor Mekaar Waalre? Bel dan naar 040-2221194. U krijgt dan de voormalige vrijwilligers van het LIAC en Vrijwilligers Waalre aan de lijn. Zij werken sinds 1 januari ook onder de naam Goed voor Mekaar Waalre. De vrijwilligers zijn elke ochtend van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur voor persoonlijk contact aanwezig in het Huis van Waalre. Ook zijn zij tijdens die tijden telefonisch bereikbaar.

Meer nieuws