Bestrijden van zwarte ratten

Geplaatst op donderdag 21 december 2017

In dit artikel leest u meer informatie over het bestrijden van ratten.

De zwarte rat leeft vooral in gebouwen en komt voornamelijk voor in particuliere woningen, schuurtjes, leegstaande panden etc. Zwarte ratten zoeken hun voedsel buiten en worden vaak op particulier terrein (bv. lopend over de schutting) gezien. Ze vinden voedsel in de buurt van konijnenhokken, kippen, duivenhouders etc.

Verantwoordelijkheid

Wanneer een zwarte rat in een gebouw zit, is de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk voor de bestrijding. Als de zwarte rat zich in de openbare ruimte en/of in gemeentelijke gebouwen bevindt dan wordt deze door de gemeente bestreden. Is de woning en/of grond eigendom van een particulier of woningcorporatie, dan dient de eigenaar de bestrijding van de zwarte rat zelf op zich te nemen, op eigen kosten.

Bestrijding

De zwarte ratten kunnen gevangen worden met een rattenval of bestreden worden met lokdozen. Let er bij het vangen op dat u handschoenen draagt op het moment dat u de rat uit de val haalt, zodat de rat u niet kan besmetten met ziektes die hij bij zich draagt. Gooi de gebruikte handschoenen daarna weg. De lokdozen kunnen alleen ingezet worden via een gespecialiseerde bestrijdingsdienst. Verderop in het artikel vindt u de namen van een aantal gespecialiseerde bestrijdingsdiensten. Uiteraard bent u vrij om voor een andere bestrijdingsdienst te kiezen. Het voordeel van een gespecialiseerde bestrijdingsdienst is dat u zeker bent dat de bestrijding zo effectief mogelijk wordt aangepakt.

Herkennen

De aanwezigheid van zwarte ratten is te herkennen aan de volgende sporen:
•uitwerpselen donker, spoelvormig, spitse uiteinden, gem. 1 cm lang, 2-3 mm dik;
•voetsporen en buiksmeersporen in stof;
•veegsporen op plaatsen waar ratten dezelfde route kiezen;
•ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl dit in de omgeving wel aanwezig is;
•knaagsporen aan vruchtdragende struiken, verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen.

Voorkomen

Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat de zwarte rat zich niet in gebouwen, onder dakpannen en in schuurtjes vestigt:
•Ruim afval op. Ratten houden van hoeken en gaten en een rommelige omgeving waarin ze zich kunnen verschuilen en nesten kunnen bouwen.
•Houd volières muis- en ratdicht.
•Sluit voorraden dierenvoer af bijv. in een afsluitbare emmer of pot.
•Plaats geen afval/ etensresten in zakken in uw tuin.
•Gooi alleen tuinafval en geen etensresten op een composthoop.
•Ruim afgevallen fruit op en haal bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weg.
•Ben in het najaar alert op vraatsporen aan druiven, passievruchten, noten e.d.
•Voer tuinvogels alleen bij tijdens vorst en gebruik alleen voederplankjes.
•Sluit voer voor huisdieren en vee goed af.
•Maak ventilatieopeningen en andere openingen in gevels, spouwmuren, deuren of daken dicht met roosters en gaas.
•Vermijd begroeiing tegen bebouwing.
•Stapel openhaardhout zodanig op dat er geen nestplaats mogelijk is.

Maak een melding

Signaleert u ondanks voorzorgsmaatregelen toch een rat op particulier terrein, meld dit dan bij de gemeente. Wij houden in de gaten hoeveel meldingen er binnenkomen. Zodra u contact met ons opneemt, bespreken we de mogelijkheden.
Gespecialiseerde bestrijdingsdiensten in de regio
•Eco Worldwide Solutions
Tel: 0183-301270
(Hier werkt de gemeente mee samen)
 
•FD plaagdierpreventie
Tel: 040-8423603 - fdplaagdierpreventie.nl
 
•Zungo ongediertebestrijding
Tel: 0413-266612 - zungo.nl
 
•Van Eck bedrijfshygiëne
Tel: 088-4100041 - vaneckbv.nl

Belangrijk is dat u zoveel mogelijk in gezamenlijkheid met medebewoners de ratten bestrijdt. Alleen op die manier wordt de rattenpopulatie en de rattenoverlast tot een minimum beperkt.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie neem contact op via: email: gemeente@waalre.nl of tel: 040 – 2282500.

Meer nieuws