Vragen Werk en Inkomen nu via CMD Waalre

Geplaatst op woensdag 6 december 2017

De samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen met Eindhoven wordt per 1 januari 2018 beëindigd en wordt vanaf die datum voortgezet door samenwerking met de gemeente Veldhoven. De samenwerking met de gemeente Veldhoven biedt de mogelijkheid om meer inhoud te geven aan de visie "Persoonlijk en Dichtbij" van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Waalre.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners voor alle vragen over Werk en Inkomen contact opnemen met het CMD Waalre. Binnen het CMD is een consulent eerste aanspreekpunt voor de inwoners op het gebied van Werk en Inkomen.

Bestaande cliënten

Alle huidige Waalrese cliënten van Werk en Inkomen ontvangen voor eind november 2017 een brief over de nieuwe situatie met daarin informatie wat dit voor hen betekent.

Nieuwe aanvragen bijstandsuitkering

Mensen die een bijstandsuitkering willen aanvragen, moeten dat zoals voorheen doen via www.werk.nl. Als zij vragen hierover hebben, kunnen zij contact opnemen met het CMD van de gemeente Waalre.  

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Het CMD is voor onze inwoners de toegangspoort voor vragen op het gebied van het gehele sociale vlak. Inwoners die vragen hebben over de Wmo, zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van hun kind, leerplicht, inkomensondersteuning, werk en inkomen (bijstand), mantelzorg en meer, kunnen terecht bij het CMD. Binnen het CMD worden vragen van inwoners integraal bekeken. Inwoners hebben één aanspreekpunt: een consulent.

Meer informatie over het CMD kunt u vinden op de webpagina www.waalre.nl/cmd van de gemeente Waalre. Contact opnemen met het CMD kan via emailadres: cmd@waalre.nl, telefoonnummer 040-2282500 of via de website www.waalre.nl.  

Meer nieuws