Aanleg natuurcompensatie Waalre Noord

Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2017

Ter compensatie voor de bouw van de nieuwe woonwijk Waalre Noord bij waterplas de Meeris wordt in het Dommeldal ten noorden van deze woonwijk een natuurgebied aangelegd. Dit natuurproject wordt een ecologische verbinding tussen de Dommel, de bossen ten noorden van Waalre en de heideterreinen Meerheide en Meelberg, in het oosten van het gebied.

Bosgroep Zuid Nederland start op 24 oktober met de eerste werkzaamheden; het opsnoeien van de bestaande lanen en groensingels,  bodembewerking ten behoeve van de ontwikkeling van flora- en faunarijk grasland, het plaatsen van afrasteringen en het planten van bomen en stuiken.

Schotse Hooglanders

Verschillende percelen veranderen naar bloemrijke graslanden. Er worden ook bomen en struiken aangeplant. Diverse soorten vlinders en insecten, en bijvoorbeeld de levendbarende hagedis, hebben hier baat bij. Drie Schotse Hooglanders gaan vanaf november 2017 twee noordelijke percelen begrazen. Later worden de aangrenzende percelen aan het gebied toegevoegd en wordt het aantal Schotse Hooglanders waarschijnlijk uitgebreid. Om de percelen komt een degelijke afrastering.

Wethouder José van Dijk zal op 13 november hiervoor de eerste palen plaatsen. Zodra de afrastering klaar is, komen de Schotse Hooglanders.

Een nieuw recreatiegebied

Op de Oostelijke percelen wordt de bodem verschraald, zodat het aantal soorten planten en bomen toe zal nemen. Er worden verschillende boomsoorten geplant, zoals eik en lijsterbes, die goed passen in het gebied en aansluiten aan bij de aanwezige boom- en struiksoorten. Het Dommeldal ten noorden van Waalre Noord wordt op deze manier ook voor recreanten een gebied waar volop genoten kan worden van een prachtige omgeving met veel variatie in flora en fauna. Daarvoor worden klaphekjes en onverharde wandelpaden aangelegd. In 2018 komt daar een fietspad bij dat naar Eindhoven en Veldhoven leidt. Ook vanaf de snelweg zal het natuurgebied met de Schotse Hooglanders zichtbaar zijn.

Meer nieuws