Start herinrichting Markt Waalre-dorp

Geplaatst op maandag 25 september 2017

Op 18 september zijn de werkzaamheden rondom de Markt in Waalre-dorp gestart. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd door aannemer Reyrink uit Esbeek. Daardoor kan het verkeer, op twee weken na, over de Markt blijven rijden. De werkzaamheden aan de wegen, riolering en troittoirs zijn naar verwachting afgerond voor de feestdagen eind 2017, mits de weersomstandigheden gunstig zijn. Daarna worden de groenvoorzieningen aangebracht. Aannemer Reyrink informeert de omwonenden over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden via een speciaal hiervoor aangemaakte facebookpagina.

Drie fases

De werkzaamheden rondom de Markt worden in drie fases uitgevoerd:

  • De eerste fase is de Westzijde: Hoogstraat - Markt - Molenstraat (medio september tot begin oktober);
  • De tweede fase is de Zuidzijde: Molenstraat - Markt - Willibrorduslaan (oktober);
  • De derde fase is de Noordzijde: het gedeelte van de Markt voor de Willibrorduskerk (oktober / november).

Tijdens de werkzaamheden in deze fases worden de omleidingsroutes aangegeven met de bekende gele borden. In elke fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: het verwijderen van al het bovengronds materiaal, waaronder het eventueel verwijderen van bomen. Vervolgens wordt de bestrating verwijderd, waarna het huidige rioleringsstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Tenslotte worden de straten dichtgemaakt en opnieuw ingericht.

Informatie

Tijdens de werkzaamheden zal er via de facebookpagina van Reyrink regelmatig bericht worden over de voortgang van de werkzaamheden en omleidingsroutes. Aannemer Reyrink informeert de omwonenden over de planning en de uitvoering van de werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de projectleider en de opzichter van de gemeente, de heer Van Geel en de heer Daas via telefoonnummer 0402282500 of de uitvoerder van Reyrink, de heer R. van der Pluijm via telefoonnummer 0653937360. Vragen over de uitvoering kunnen ook gesteld worden via marktwaalre@reyrink.nl.

Meer nieuws