Vergadering adviesraad leerlingenvervoer 20 september 2017

Geplaatst op woensdag 13 september 2017

De Adviesraad Leerlingenvervoer Waalre behartigt de collectieve belangen van Waalrese kinderen in het leerlingenvervoer. Zij vergadert op woensdag 20 september 2017, aanvang 19.45 uur. De vergadering is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Locatie: gemeentehuis Waalre, Laan van Diepenvoorde 32.  

Presentatie MEE op weg

Tijdens deze vergadering geeft MEE een presentatie over het project MEE op weg.
Kinderen die zelfstandig willen leren reizen en waar dit leerbaar bij is, krijgen ondersteuning van een OV-maatje of een fietsmaatje. Als koppel oefenen ze het traject. De ouders worden zoveel mogelijk bij het traject betrokken. Stap voor stap leert het kind het traject zelfstandig te bereizen.

MEE heeft veel ervaring met jongeren die een indicatie hebben voor leerlingenvervoer. Het zijn trajecten op maat. Bij ieder traject is er een bij het kind passend plan. Het aantal keren dat geoefend wordt in het verkeer, kan variëren.
Het op termijn zelfstandig kunnen reizen naar school geeft het kind meer vrijheid en zelfvertrouwen en maakt het kind minder afhankelijk. Dit betekent ook zelf in de vrije tijd kunnen reizen naar vrienden, familie en (sport)verenigingen.

De gemeente start schooljaar 2017-2018 met het project MEE op weg voor leerlingen die een indicatie hebben voor een voorziening leerlingenvervoer en naar een school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs gaan. 

Indien u de vergadering wilt bijwonen op 20 september en/of wilt inspreken tijdens de vergadering, verzoeken wij u dit aan te kondigen via allvwaalre@gmail.com. Ook voor uw vragen en opmerkingen aangaande leerlingenvervoer kunt u op genoemd mailadres terecht.

U bent van harte welkom.


 

Meer nieuws