Ideeënprijsvraag ontwerp kunstwerk Het Huis van Waalre

Geplaatst op woensdag 6 september 2017

De gemeente Waalre wil een nieuw kunstwerk plaatsen in de tuin van Het Huis van Waalre aan de koningin Julianalaan 19. We zijn daarom op zoek naar kunstenaars uit Zuidoost Brabant die een ontwerp willen maken voor dit kunstwerk. Het kunstwerk komt op een bijzondere locatie te staan en heeft een belangrijke maatschappelijke waarde voor Waalre.

Hoe kun je deelnemen?

 • Meld je aan via gemeentecontactcentrum@waalre.nl o.v.v. "ontwerp kunstwerk Het Huis van Waalre".
 • Maak een ontwerp op A4-formaat en voeg een geschreven motivatie toe. Maak vervolgens een 3D maquette op schaal 1:20.
 • Lever vóór 1 november 2017 het ontwerp, de motivatie en de maquette anoniem in bij de gemeentewerf aan de Van Dijklaan 12, 5581 WG in Waalre op maandagen van 8.00-12.00 uur. Voeg een gesloten brief toe met uw NAW-gegevens. Zet dezelfde titel (niet herleidbaar naar een persoon) op de gesloten brief met NAW-gegevens, het ontwerp, de motivatie en de maquette. De brief met NAW-gegevens wordt pas na het kiezen van de winnaar geopend, de beoordeling is anoniem. Een titel herleidbaar naar een persoon wordt uitgesloten van deelname.

Hoe gaat het vervolgens verder?

 • De werkgroep Kunst (bestaande uit wethouder Van Holstein, de projectleider van Het Huis van Waalre, de landschapsarchitect, een kunstenaar en een ambtenaar Kunst en Cultuur) beoordeelt de ontwerpen en kiest een winnaar.
 • De kunstenaar van het winnende ontwerp ontvangt een bedrag van € 5.000,- exclusief btw.
 • De werkgroep Kunst kiest vervolgens een partij die het ontwerp gaat uitvoeren. Het kunstwerk wordt in opdracht van de gemeente gemaakt.
 • Het maximale budget is € 15.000,- exclusief btw.

Waarop beoordeelt de werkgroep Kunst het ontwerp?

 • Het kunstwerk past binnen het omliggende landschap, maar is wel duidelijk waarneembaar. Het blokkeert de doorkijk naar het omliggende landschap niet teveel.
 • Het basismateriaal van het kunstwerk bestaat uit de steunbalken van het oude raadhuis van Waalre: het gaat om staal. Je kunt de steunbalken ter plekke bekijken. Daarvoor kun je je melden bij de uitvoerder op de Koningin Julianalaan. De ontwerper mag naar eigen inzicht ondergeschikte materialen aan het ontwerp toevoegen.
 • De ondergrond van het kunstwerk bestaat voornamelijk uit bosgras. Funderingen en andere verhardingen moeten zoveel mogelijk opgaan in het landschap.
 • Het kunstwerk moet vandalisebestendig zijn.
 • Het kunstwerk mag tot 7.00 meter hoog zijn.

Overige voorwaarden

 • Het ontwerp voor een kunstwerk mag niet aanstootgevend zijn en geen beledigende of strafbare elementen bevatten.
 • Plagiaat is niet toegestaan.
 • De gemeente Waalre wordt eigenaar van het kunstwerk. De ontwerper doet afstand van de auteursrechten.
 • De gemeente Waalre maakt de naam van de winnende ontwerper bekend.

Locatie kunstwerk

Hieronder vind je een overzicht van de omgeving en waar het kunstwerk moet komen in het landschap. Of bekijk de plattegrond voor meer informatie over de verhoudingen van de omgeving (PDF, 500.8 kB).

Meer nieuws