Kiesgerechtigheid

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn kiesgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

Inwoners met de Nederlandse nationaliteit

Inwoners van Waalre met de Nederlandse nationaliteit die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn
  • Op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven in de gemeente Waalre

Inwoners met de nationaliteit van een van de EU-lidstaten

Inwoners van Waalre met de Europese nationaliteit (van de EU-lidstaten) die:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn
  • Op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven in de gemeente Waalre

Inwoners met een andere nationaliteit

Niet-Nederlanders die geen EU-burger zijn mogen stemmen onder de volgende voorwaarden:

  • Op de verkiezingsdag, 21 maart 2018, 18 jaar of ouder zijn
  • Op 5 februari 2018 in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven in de gemeente Waalre
  • Op 5 februari 2018 een geldige verblijfstitel hebben
  • Op 5 februari 2018 een onafgebroken periode van 5 jaar legaal in Nederland verbleef en gedurende die tijd beschikte over een verblijfsdocument