Iedereen heeft recht op juiste, volledige en actuele informatie. De gemeente Waalre levert die informatie over beleid of andere documenten actief op deze website en via www.overheid.nl

Iedereen kan een verzoek doen om nog meer bestuurlijke informatie openbaar te maken. Uw verzoek wordt niet gehonoreerd als de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de openbaarmaking niet toestaat, bijvoorbeeld als dat de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen te zeer aantast.

Als u een Wob verzoek wilt indienen, kunt u dit schriftelijk doen bij:
Gemeente Waalre
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Wob verzoek. Het maken van kopieën kan wel kosten opleveren.