WMO voorziening aanvragen

Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp? En kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Maak dan een afspraak met een van onze medewerkers van het Centrum voor maatschappelijke deelname voor informatie over de mogelijkheden.

Aanvragen

Direct regelen

Wmo-taken gemeente

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe Wmo-taken bij. We organiseren de begeleiding, dagopvang en dagbesteding van inwoners met een beperking of chronische aandoening die zelfstandig wonen. Redt u het niet op eigen kracht of met uw omgeving, dan kunt u rekenen op (tijdelijke) goede ondersteuning vanuit de gemeente en haar partners. Hierbij kijken we in eerste instantie naar wat u zelf nog kunt, eventueel met hulp van familie, kennissen of vrijwilligers.

Regelen

Wilt u een Wmo-voorziening aanvragen, neem dan contact op. We bekijken via een huisbezoek of u in aanmerking komt en/of er hulp in uw omgeving aanwezig is.

Zijn er geen oplossingen in uw eigen omgeving of andere voorzieningen waar u gebruik van kunt maken? Dan kan de gemeente zorgen voor een maatwerkvoorziening. Hierbij kunt u denken aan aanpassingen in de woning zoals een tillift of traplift, vervoer met de Taxbus, een rolstoel of scootmobiel. Wanneer u een voorziening aanvraagt, kan dat op twee manieren: via een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het keukentafelgesprek of de aanvraag van een Wmo-voorziening? U kunt zich laten bijstaan door een partner, familielid of vrijwilliger. Maar u heeft ook recht op onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning. Hiervoor kunt u terecht bij het Centrum voor maatschappelijke deelname.