Wie neemt besluiten in de gemeente?

Wie bepaalt wat de gemeente doet? En hoe kunnen inwoners daar invloed op hebben?

Veel taken van de gemeente komen voort uit landelijke wetgeving. Dat is dus bepaald door het parlement. Hóe die taken worden uitgevoerd, staat helemaal of gedeeltelijk in wetten. Voor beleid dat de gemeente zelf bepaalt, doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen. De gemeenteraad besluit er dan over.

Gemeenteraad

Natuurlijk kan de gemeenteraad niet tot in detail vertellen hóe zaken moeten worden uitgevoerd. Daarom zeggen we dat de raad kaders stelt. Wat is het doel? Wat zijn de hoofdlijnen? Het college werkt dan de plannen verder uit en voert de taak uit. Achteraf controleert de gemeenteraad of het college zich daarbij aan de kaders heeft gehouden.

De gemeenteraad doet dit als vertegenwoordiger van de inwoners. Eén keer in de vier jaar stemmen die op partijen van wie zij vinden dat ze goede ideeën hebben. Raadsleden houden contact met inwoners en maatschappelijke groepen en organisaties.

Als inwoner meedoen

Er is veel in beweging in de lokale politiek. Inwoners willen zich laten horen, meebepalen én de schouders eronder zetten om hun eigen leefbaarheid te vergroten. Er zijn verschillende manieren waarop je als inwoner kunt meedoen.

Sluit je aan bij een belangengroep of word lid van een politieke partij

Door bij een politieke partij te gaan, oefen je van binnenuit invloed uit op het politieke proces. Je kunt op de verkiezingslijst komen en in de raad gekozen worden. Ook als actief lid en/of als fractievertegenwoordiger kun je meedoen aan het politieke proces. Als lid van een belangengroepen of actiegroepen probeer je van buitenaf invloed uit te oefenen op de politiek: dat heet lobbyen.

Leg contact met raadsleden

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met raadsleden: een brief schrijven, bellen, om een gesprek vragen of ze uitnodigen om iets te komen bekijken. Ook kun je de hele gemeenteraad aanschrijven of toespreken over een onderwerp dat op de agenda van een raadsvergadering staat. Dat laatste heet spreekrecht. Ook kun je de raad vragen een onderwerp op de agenda te zetten met een burgeragenderingsvoorstel.

Doe aan burgerparticipatie

Bij projecten die heel direct gaan over leefbaarheid en welzijn van inwoners, trekt de gemeente vaak samen op met inwoners. Dit kan in verschillende vormen, zoals informatieavonden, klankbordgroepen of een participatieraad. De gemeente roept mensen op in De Schakel, stuurt brieven naar inwoners of nodigt mensen persoonlijk uit vanwege hun betrokkenheid.

Verzamel mensen om je heen en neem een initiatief

Natuurlijk oefenen mensen op veel verschillende manieren direct invloed uit op hun leefomgeving. Ze zijn bij verenigingen, zetten samen projecten op en helpen elkaar met dingen. De gemeente ziet inwoners en organisaties als samenwerkingspartners, om samen te zorgen dat we het in Waalre goed hebben met elkaar. Kijk op de pagina Burgerinitiatief hoe je de gemeente kunt betrekken bij jouw initiatief.