Wie neemt welke besluiten?

Veel taken van de gemeente komen voort uit landelijke wetgeving. Hóe die taken worden uitgevoerd, is vaak helemaal of gedeeltelijk in die wetgeving vastgelegd. Voor beleid wat de gemeente zelf bepaalt, doet het College van B&W voorstellen. De gemeenteraad besluit hierover.

De raad stelt kaders

Natuurlijk kan de gemeenteraad niet tot in detail vertellen hóe zaken moeten worden uitgevoerd. Daarom zeggen we dat de raad kaders stelt. De gemeenteraad bepaalt dan bijvoorbeeld: Wat is het doel? Aan welke voorwaarden moet het voldoen? Wat zijn de hoofdlijnen? Hoeveel mag het kosten?

Het college voert beleid uit

Het college werkt de opdracht dan verder uit en doet de uitvoering.

De raad controleert de uitvoering

Achteraf controleert de gemeenteraad of het college zich daarbij aan de afgesproken kaders heeft gehouden.

De raad vertegenwoordigt de inwoners

De gemeenteraad doet dit als vertegenwoordiger van de inwoners. Eén keer in de vier jaar stemmen die op partijen van wie zij vinden dat ze goede ideeën hebben. Raadsleden houden contact met inwoners en maatschappelijke groepen en organisaties.

Inwoners doen mee

Er is veel in beweging in de lokale politiek. Inwoners laten zich horen, willen meebepalen én de schouders eronder zetten om hun eigen leefbaarheid te vergroten. In Waalre worden inwoners geregeld uitgenodigd om mee te denken over beleid dat ze raakt. Ook is er de mogelijkheid om een burgerinitiatief op te zetten en de gemeente om ondersteuning te vragen. Ook met de gemeenteraad kunnen inwoners op verschillende manieren meepraten.

Lees- en kijktips over dit onderwerp

  • Prodemos: Huis voor rechtsstaat en democratie, over de gemeente
  • Academieportal: Leeromgeving voor raadsleden van VNG, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Deze leeromgeving bevat een schat aan informatie. Volg bijvoorbeeld de microcursus ‘Hoe ziet de gemeente eruit? (drie filmpjes van 2, 4 en 6 minuten. Als belangstellende kies je bij het binnenkomen voor ‘overig’. Je hoeft geen account aan te maken om toegang te krijgen