Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Hoe gaat het verder na de stemdag op woensdag 15 maart 2023? Wat gebeurt er met de stem die  je hebt uitgebracht?

Provinciale Staten en de Eerste Kamer

Als alle stemmen zijn geteld, wordt duidelijk welke leden de meeste stemmen hebben gekregen. De leden met de meeste stemmen worden gekozen tot statenlid. De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie.

Na de Provinciale Statenverkiezing wordt het college van gedeputeerde staten gevormd: het dagelijks bestuur van de provincie. In het college zitten gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij voeren de besluiten van de Provinciale Staten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn eigen onderwerp. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer, of natuur en milieu.

Kiezers bepalen indirect wie er in de Eerste Kamer komen. De Eerste Kamer wordt namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten. Dat gebeurt op 30 mei 2023. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen stem je dus in zekere zin ook voor de Eerste Kamerverkiezingen.

Waterschap

Stem je bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaal je mee wie er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. In het algemeen bestuur zitten ook mensen van natuurorganisaties en boeren. Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.

Wat doet het bestuur?

  • Het algemeen bestuur bepaalt de doelen van het waterschap. En hoe er wordt gewerkt aan die doelen.
  • Het algemeen bestuur bepaalt hoe hoog de waterschapsbelasting is.
  • Het algemeen bestuur controleert of de taken van het waterschap goed worden uitgevoerd.