Wat doen de Provinciale Staten, Eerste Kamer en Waterschappen?

We gaan in maart stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Het zegt je misschien niets. Waar gaan we precies voor stemmen?

Provinciale Staten

De Provinciale Statenverkiezingen gaan over het bestuur van je eigen provincie. De inwoners van de provincie kiezen de leden van de provinciale staten, de statenleden. De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is.

De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. De statenleden controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten.

De provincie heeft verschillende taken:

 • Indelen van de ruimte: bepalen waar ruimte is voor natuur, huizen, wegen, water en bijvoorbeeld wind- of zonneparken.
 • Natuur en milieu: zorgen voor natuur en natuurherstel, vergunningen verlenen en controles uitvoeren.
 • Klimaat en energie: samen met inwoners en bedrijven werken aan verduurzaming.
 • Openbaar vervoer: zorgen voor streekvervoer in de hele provincie.
 • Wegennetwerk: aanleggen en onderhouden van provinciale (vaar)wegen, fietspaden en bruggen.
 • Cultuur en monumentenzorg: beschermen en behouden van monumentale landschappen en gebouwen.
 • Regionale economie: samen met bedrijven zorgen voor meer werkgelegenheid.
 • Toezicht houden: controleren van het functioneren van gemeenten en waterschappen.

De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt vlak na de Provinciale Statenverkiezingen. Dus stem je bij de Provinciale Statenverkiezing? Dan heb je ook indirect invloed op wie de leden van de Eerste Kamer worden.

Eerste Kamer

Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen stem je dus in zekere zin ook voor de Eerste Kamerverkiezingen. De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. Toch bepalen de kiezers indirect wie er in de Eerste Kamer komen. De Eerste Kamer wordt namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten. Dat gebeurt op 30 mei 2023.

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. De wetgevende taak van de Eerste Kamer houdt in dat zij wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ook moet goedkeuren. Pas daarna kan een wetsvoorstel ook werkelijk een wet worden. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel, maar een voorstel alleen goedkeuren of verwerpen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer de taak om de regering te controleren.

Waterschappen

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Een waterschap heeft de volgende taken:

 • Beheren en versterken van dijken en sluizen: zorgen voor onderhoud aan dijken, sluizen, dammen, stuwen en gemalen.
 • Zuiveren rioolwater: schoonmaken van al het water dat we gebruiken.
 • Regelen waterstand: water wegpompen bij veel regen, water vasthouden bij droogte.
 • Zorgen voor schoon water: zorgen dat het water in rivieren en sloten schoon en gezond is voor mens, dier en plant.

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen. In de gemeente Waalre organiseren wij de verkiezingen voor het waterschap De Dommel.

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbeslasting. Tijdens de verkiezingen heb je invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.