Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Voorlopige uitslagen

Hieronder een overzicht van de voorlopige uitslagen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in Waalre.

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen
Lijstnummer Politieke groepering Aantal stemmen
1 VVD 1499
2 Forum voor Democratie 194
3 CDA 581
4 SP 523
5 D66 976
6 GROENLINKS 817
7 PVV 368
8 PVDA 709
9 50PLUS 205
10 Partij voor de Dieren 386
11 Lokaal Brabant 237
12 ChristenUnie-SGP 116
13 Volt 447
14 Belang van Nederland 67
15 BBB 870
16 Jezus Leeft 6
17 AWP voor water, klimaat en natuur 42
18 Alliantie 53
19 Ouderen Appel - Hart voor Brabant 147
20 JA21 306
  Blanco 26
  Ongeldig 25
Totalen
Kiesgerechtigden 13406
Totaal uitgebrachte stemmen 8600
Opkomstpercentage 64,15%

Processen-verbaal stembureaus

Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen
Lijstnummer Partij Aantal stemmen
1 Water Natuurlijk 2653
2 VVD 1203
3 CDA 647
4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 724
5 50PLUS 272
6 Werken aan Water 263
7 AWP voor water, klimaat en natuur 510
8 Partij voor de Dieren 761
9 Bedrijfsbelangen 151
10 Belang van Nederland (BVNL) 181
11 BBB 829
12 Ouderen Appèl - Hart voor Water 233
  Blanco 117
  Ongeldig 30
Totalen
Kiesgerechtigden 14363
Totaal uitgebrachte stemmen 8427
Opkomstpercentage 58,67%

Processen-verbaal stembureaus