Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Door te stemmen bepaal je mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen. In mei 2023 kiezen de nieuwe Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De verkiezingen zijn dus ook belangrijk voor de landelijke politiek.

Waar ga ik voor stemmen?

Provinciale Staten

De Provinciale Staten zijn het bestuur van je eigen provincie. De Provinciale Statenleden vertegenwoordigen het volk en controleren het bestuur in die provincie. Zij hebben het laatste woord over belangrijke besluiten op het gebied van woningbouw, verkeer, landbouw en natuur.

De Eerste Kamer wordt in Nederland niet rechtstreeks gekozen. Toch bepalen de kiezers indirect wie er in de Eerste Kamer komen. De Eerste Kamer wordt in mei namelijk gekozen door de leden van Provinciale Staten.

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goedkeuren of verwerpen van wetsvoorstellen. De wetgevende taak van de Eerste Kamer houdt in dat zij wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft aangenomen, ook moet goedkeuren. Pas daarna kan een wetsvoorstel ook werkelijk een wet worden. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen in een wetsvoorstel, maar een voorstel alleen goedkeuren of verwerpen. Daarnaast heeft de Eerste Kamer de taak om de regering te controleren.

Waterschappen

Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In de gemeente Waalre organiseren wij de verkiezingen voor het waterschap De Dommel. Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen inwoners waterschapsbeslasting. Tijdens de verkiezingen heb je invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het waterschap maakt.

Meer weten?

Lees meer op de pagina Wat doen de Provinciale Staten, Eerste Kamer en Waterschappen?.

Wat heb je nodig om te stemmen?

  • Uw stempas: deze ontvang je uiterlijk woensdag 1 maart 2023.
  • Uw identiteitsbewijs: dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan schriftelijk uiterlijk vrijdag 10 maart of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Kun je niet zelf naar het stemlokaal?

Kunt je niet zelf naar het stembureau? Dan kun je een ander voor je laten stemmen. Ben je in het buitenland tijdens de verkiezingen? Dan kun je alleen je stem uitbrengen als je nog ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen in Waalre. Een ander voor je laten stemmen kan op 2 manieren: via de stempas of via een machtigingsformulier.

Iemand machtigen via de stempas

  • U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.
  • Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
  • De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien.

De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier

  • Vraag het formulier aan bij de gemeente. Jij en de persoon die voor jou gaat stemmen, vullen het formulier in.
  • Stuur de ingevulde formulieren op vóór vrijdag 10 maart om 17.00 uur naar verkiezingen@waalre.nl.
  • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
  • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Op wie kun je stemmen?

Op de website van de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel vind je informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezingen.

Voor de verkiezingen ontvang je thuis de kandidatenlijsten. Op de websites van de partijen lees je hun plannen.

Stemlokalen

De stemlokalen waar je op woensdag 15 maart 2023 van 07.30 tot 21.00 uur stem kunt uitbrengen zijn:

Het stemlokaal in het Huis van Waalre wordt ingericht als 'corona-stembureau'. Hier wordt rekening gehouden met de bekende coronamaatregelen, zoals voldoende afstand houden van elkaar.

Toegankelijkheid

Wij richten onze stembureaus zo in dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking. In het stembureau kun je om assistentie vragen. Ben je visueel beperkt en wil je daarvoor liever gebruik maken van een stemmal? Dan is het ook mogelijk om in de gemeente Eindhoven jouw stem uit te brengen. Bel hiervoor met de gemeente Waalre via 040-2282500 en vraag naar de projectleider Verkiezingen.

Wil je in een andere gemeente stemmen?

Dan moet je een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk uiterlijk vrijdag 10 maart of aan de balie van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen kun je met een kiezerspas stemmen in alle stemlokalen binnen uw provincie of waterschap.