Veelgestelde vragen en antwoorden afvalinzameling

Algemene vragen en veranderingen

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 4 september verandert de afvalinzameling in de gemeente Waalre, we voeren een nieuw systeem in met andere tariefstelling. Een eerlijker systeem waarbij huishoudens net als bij gas, water en licht betalen voor het daadwerkelijke gebruik. In dit geval de hoeveelheid restafval. Vooralsnog voeren we dit alleen in voor laagbouwwoningen met een eigen container. Zie ook de pagina Nieuwe manier afvalinzameling 2023.

Waarom veranderen?

De gemeente Waalre heeft de doelstelling om maximaal honderd kilogram restafval per jaar per inwoner te hebben. Op dit moment is dat 152 kg restafval per inwoner per jaar in de Gemeente Waalre. De gemeenteraad heeft in december 2021 ingestemd met een wijziging in de manier van afvalinzameling binnen de gemeente Waalre. U betaalt bij dit inzamelsysteem een vast basisbedrag én per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Deze methode wordt veel gebruikt in Nederlandse gemeenten en zorgt ervoor dat het aantal kilogram restafval per inwoner omlaag gaat. Deze methode wordt diftar genoemd.

Wat houdt diftar in?

‘Diftar’ staat voor gedifferentieerde tarieven. Inwoners krijgen hiermee invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing door het goed scheiden van afval. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis)tarief en een variabel tarief (per keer dat men de grijze container laat legen). Op een juiste manier afval scheiden loont dus! Hoe minder vaak u een (volle) container aan de straat zet, hoe minder u betaalt. Door afval te scheiden draagt u bovendien bij aan een beter milieu.

De afvalstoffenheffing verandert van een vast bedrag per huishouden naar een basistarief in combinatie met het aantal keren dat de grijze container wordt geleegd.

Waarom twee keer per maand inzamelen?

Om u meer invloed te geven op hoe vaak u uw restafval container kan laten legen, verhogen we de inzamelfrequentie van één keer per maand naar twee keer per maand (eenmaal per twee weken). Zo bent u flexibeler om de container aan de straat te zetten wanneer deze vol is. Als u de grijze container minder vaak aan de straat zet, betaalt u minder aan het variabele tarief afvalstoffenheffing.

Waarom heeft de gemeente Waalre dit andere systeem ingevoerd?

Minder afval en het scheiden van afval is beter voor het milieu. Het bespaart energie, het gebruik van grondstoffen, én zorgt voor minder CO2 uitstoot wat vrijkomt bij de verbranding van afval. Deze methode DIFTAR wordt veel gebruikt in Nederlandse gemeenten en zorgt ervoor dat het aantal kilogram restafval per inwoner omlaag gaat. Wat betekent dat het afval beter gescheiden wordt. Al de grondstoffen die beter gescheiden worden kunnen hergebruikt worden voor nieuwe materialen.

Waarom afval scheiden?

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld groente-, fruit-, en tuinafval, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Ik woon in een woning en heb een eigen grijze container, wat verandert er voor mij?

Alle (laagbouw)woningen beschikken over grijze containers. In de lente van 2023 worden alle grijze containers gechipt, de chip is uniek en aan het woonadres gekoppeld. Vanaf 4 september 2023 leest de inzamelwagen de chips uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat geregistreerd. Begin 2024 zal het aantal legingen via de jaarlijkse belastingheffing betaald worden.

In het kort:

  • Het is vanaf 4 september mogelijk om uw grijze container elke twee weken te laten legen (i.p.v. elke vier weken). Dit speelt beter in op uw situatie; u zet uw grijze container aan de straat als deze vol is. Dit kan dan bijvoorbeeld ook eens per zes weken (of nog minder vaak) zijn.
  • Uw grijze container krijgt een chip waarmee het aantal ledigingen wordt gemeten.
  • De inzameldag van restafval kan wijzigen
  • U betaalt vanaf september 2023 een lager basistarief én een variabel tarief (per lediging) aan afvalstoffenheffing.

Ik woon in een appartement/heb geen grijze container

Voor u verandert er voorlopig niets. U blijft een vast bedrag betalen. Staat uw verzamelcontainer in de openbare ruimte of is deze openbaar toegankelijk? Dan krijgt waarschijnlijk een sleutel via de complexbeheerder. U wordt hier per brief over op de hoogte gebracht.

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een datachip in de containers die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Wat is afvalstoffenheffing en waarom moet ik het betalen?

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Met deze inkomsten kan de gemeente uw huisvuil ophalen, afvoeren en verwerken. Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van deze dienst; u bent afvalstoffenheffing verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan in het geval van gedifferentieerde tarieven (diftar, of het recyletarief) uit een basistarief en een variabel deel. Het vaste (basis)deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u de grijze container aanbiedt.

Leidt diftar tot extra dumpingen en meer zwerfaval?

Veel andere gemeenten in Nederland werken al met dit systeem. Zijn geven aan dat dit niet het geval is, en àls er een toename is, dat dit tijdelijk is. Gemeente Waalre is het komende jaar extra alert op het aantal dumpingen, omdat we waarde hechten aan een schone leefomgeving.

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont. De grootte van het huishouden maakt dan niet veel meer uit.

Veranderen mijn ophaaldagen?

Dat zou kunnen. Het restafval wordt vanaf 4 september 2023 één keer per twee weken opgehaald. Zo bent u flexibeler in het aanbieden van afval en kunt u ervoor kiezen om uw grijze container bijvoorbeeld om de zes weken aan de straat te bieden. De nieuwe afvalkalender met de inzameldagen is uiterlijk juli 2023 beschikbaar. De nieuwe kalender ontvangt u via de post. Het is ook mogelijk om vanaf juli 2023 de afvalkalender online te bekijken via afvalkalender.waalre.nl en/of te downloaden via de afvalapp van Gemeente Waalre.

Omwisselen/chippen grijze container

Hoe kan ik mijn restafvalcontainer maat kiezen?

Bent u tevreden met het huidige formaat van uw restafval container, dan hoeft u niet te doen. Wilt u de restafval container omwisselen voor een andere maat? U heeft van ons een brief ontvangen met daarin de website waalre.nl/containerwissel. Gebruik uw inlogcode die op de brief staat en geef digitaal uw keuze door voor de 140 of 240 liter container. Lukt het u niet om digitaal uw containerkeuze door te geven? Neem dan contact op met de telefonische helpdesk van DVL Milieuservices (het bedrijf ondersteunt de gemeente Waalre in de container wissel): 085 – 106 3501 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

Uit welke maten containers kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit:

  • Een container van 140 liter (afmetingen – ongeveer – 48 x 55 x 103 cm)
  • Een container van 240 liter (afmetingen – ongeveer – 58 x 74 x 108 cm)

Wat moet ik doen als ik tevreden ben met het formaat restafvalcontainer die ik nu heb? Dan hoeft u niets te doen. De huidige restafvalcontainer wordt over een tijdje voorzien van een chip die gekoppeld is aan uw adres. Hierover ontvangt u in mei of juni een brief.

Ik heb de verkeerde maat container gekozen, kan ik dit nog aanpassen?

U kunt tot en met 16 april via waalre.nl/containerwissel met uw unieke inlogcode die u in uw brief vindt, zelf (onbeperkt) uw keuze nog aanpassen. De laatste keuze die u doorgeeft wordt verwerkt.

Is het aanvragen van een ander containerformaat ook na 16 april mogelijk?

Vanaf 4 september tot en met november 2023 kunt u nogmaals kosteloos wisselen van containerformaat. Dat geldt ook voor de gft-container.

Ik heb geen brief ontvangen met inloggegevens voor de containerkeuze?

U ontvangt alleen een brief als u gebruik maakt van containers voor restafval en gft. Heeft u wel containers maar geen brief met inlogcode ontvangen voor 25 maart? Neem dan contact op met de telefonische helpdesk van DVL Milieuservices: 085 – 106 3501 (op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur).

Wanneer krijg ik mijn nieuwe restafvalcontainer?

In mei en juni van dit jaar worden de restafvalcontainers (indien gewenst) geruild en gechipt. Voordat dit bij uw adres gebeurt ontvangt u een brief met meer informatie hierover.

Wat gebeurt er met de oude, omgewisselde containers?

Het bedrijf dat onze containers levert, neemt de oude containers retour en deze worden gebruikt als grondstof voor nieuwe containers.

Wat als ik al eerder dan mei of juni een nieuwe restafvalcontainer nodig heb, bijvoorbeeld omdat er eentje kapot is of omdat ik verhuis naar een woning zonder container?

Dan zorgen we uiteraard dat u geholpen wordt. U kunt een nieuwe container aanvragen via het digitale meldformulier op de pagina Kliko.

Ik heb een andere maat restafvalcontainer aangevraagd. Mag ik mijn oude container houden?

Nee, dat is niet mogelijk. Er is één restafval container per adres toegestaan. De containers zijn eigendom van de gemeente Waalre en deze worden gerecycled tot herbruikbaar kunststof.

Zijn er kosten verbonden aan het omwisselen of chippen van de restafvalcontainers?

Nee, de omwisseling van de restafvalcontainer is voor u kosteloos wanneer u voor 16 april een ander formaat aanvraagt.

Kan ik mijn grijze containers omwisselen?

Voorafgaand aan de invoering ontvangt u in maart 2023 een brief over de gewenste containermaat. U kunt (indien gewenst) kosteloos kiezen voor een kleine container (140 liter) of grote container (240 liter). Dit geldt alleen voor de restafvalcontainer. Het aanvragen van een ander formaat kan tot en met 16 april 2023 of tussen september en eind november 2023.

Waarom krijgen de grijze containers een chip?

Alle grijze containers krijgen een chip. Op die manier kunnen wij u nog beter helpen als uw container bijvoorbeeld kapot is. Daarnaast wordt de chip bij het leegmaken geregistreerd door het afval-inzamelvoertuig. Zodat we het juiste aantal ledigingen in rekening kunnen brengen bij uw adres. De chip bevat alleen een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Via de chip wordt alleen geregistreerd wanneer uw restafvalcontainer wordt leeggemaakt.

Is de chip wel AVG proof?

Ja, de chip is AVG proof. Er wordt geen data op de chip opgeslagen. De chip bevat geen adresgegevens maar alleen een nummer.

Ik heb een bedrijf. Heb ik ook recht op afvalcontainers van gemeente Waalre?

Nee. Deze containers zijn alleen voor huishoudens beschikbaar. Een bedrijf dient de afvalinzameling via een particulier inzamelbedrijf te organiseren.

Kosten

Hoeveel betaal ik aan afvalstoffenheffing?

Lees op de pagina Afvalstoffenheffing hoe we uw afvalstoffenheffing berekenen. In 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen. Tot september 2023 verandert er niets en betaalt u het vaste ‘huidige’ tarief. Na september 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief én een variabel bedrag.

Wat als iemand anders een zak in mijn grijze container gooit?

U betaalt per keer dat de container geleegd wordt dus niet per kilo. Als er nog plek in je container is en iemand gooit er een zak in, heeft dat voor u geen consequenties.

Ga ik meer betalen voor de afvalinzameling?

Door prijsstijgingen zijn ook de kosten voor afvalinzameling dit jaar flink gestegen. Daarnaast brengt de invoering van een nieuw afvalsysteem kosten met zich mee. De afvalstoffenheffing is daarmee in 2023 hoger dan in 2022.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

Voor laagbouwwonigen met kliko’s:

  • Een vast tarief afvalstoffenheffing (verschillend voor één- of meerpersoons huishouden).
  • Vanaf 4 september een tarief per keer dat de restafval kliko wordt aangeboden (verschillend voor een 140 liter of 240 liter kliko). Dit variabele bedrag over 2023 betaalt u achteraf bij de gemeentelijke belastingen begin 2024.

Voor hoogbouwwoningen met verzamelcontainer:

  • Alleen een vast tarief afvalstoffenheffing (verschillend voor één- of meerpersoons huishouden).

Voor laagbouwwoningen is in de berekening afvalstoffenheffing over 2023 rekening gehouden met het variabele tarief vanaf 4 september. Daardoor is het vaste tarief lager voor laagbouwwoningen dan het vaste tarief voor hoogbouwwoningen (zonder diftar inzameling). Dus ondanks de prijsstijgingen, kan de nieuwe manier van afvalinzameling minder kosten dan de huidige/oude manier van restafvalinzameling. Een inwoner die zijn of haar afval goed scheidt heeft minder vaak een volle container om aan de straat te zetten en betaalt dus minder dan een inwoner die geen of minder goed afval scheidt. Inwoners krijgen hiermee zelf invloed op wat ze aan (het variabele tarief aan) afvalstoffenheffing betalen. 

Voor inwoners met een minimum inkomen is kwijtschelding van afvalkosten onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Bekijk daarvoor de veelgestelde vragen over afvalinzameling onder ‘Bijzondere situaties’.

Ik heb net de WOZ aanslag en belastingen betaald. Zit hier ook de afvalstoffenheffing voor heel 2023 in?

U heeft het vaste tarief afvalstoffenheffing voor het hele jaar 2023 betaald (en dat is voor de laagbouw verrekend naar een lager vast tarief in de periode september – december als de nieuwe manier van restafvalinzameling start). Vanaf 4 september geldt ook een tarief per keer dat uw grijze restafvalcontainer geleegd wordt (dit is het variabele tarief). Het aantal keren dat de grijze container dit jaar wordt geledigd betaalt u begin 2024 bij de aanslag gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing.

Bij het berekenen van het vastrecht over 2023 is rekening gehouden met dat u ook een variabel gedeelte betaalt. Daardoor is het vast tarief lager voor laagbouwwoningen dan het vaste tarief voor hoogbouwwoningen (zonder diftar).

Bijzondere situaties

Minima: Kan ik kwijtschelding ontvangen op mijn afvalkosten?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Centrum voor Maatschappelijk Deelname (CMD) of bekijk de pagina Kwijtschelding belastingen.

Luiers: Mijn kinderen dragen luiers en daarom heb ik meer afval. Moet ik meer betalen?

De gemeente Waalre kent luiercontainers die in de gemeente staan. Daar kunt u de luiers gratis in kwijt. Bekijk de afvalkalender voor de dichtstbijzijnde luiercontainer in uw buurt.

Medisch Afval: Ik heb extra veel afval door medische problemen. Moet ik nu meer betalen?

Er is een tegemoetkomingsregeling voor inwoners met medisch afval. Tot begin 2023 kunt u aanspraak maken op een gratis tweede container. Omdat we in de nieuwe situatie afval vaker gaan ophalen, vervalt het recht op een gratis tweede container. Wel komt er daarom een tegemoetkoming voor een aantal gratis legingen van uw restafval container. Op vertoon van een medische indicatie bij de balie van de gemeente, kunt u deze regeling aanvragen.

ZAPPER: Ik ben zwerfafvalraper (zap’er), wat doe ik met mijn afval?

U kunt een melding openbare ruimte maken. De buitendienst komt het geraapte afval dan bij u thuis ophalen. Let op, we halen geen afval op dat lijkt op huishoudelijk restafval en u moet bij de gemeente geregistreerd staan als afvalraper. Als u nog plek heeft in uw container en u bent van plan de container aan de straat te zetten dan mag het er ook gewoon bij.

Hoeveel kost de groene container?

De groente-, fruit-, en tuinafval container blijft gratis. Er verandert niets in de ophaaldagen.

Overige vragen

We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft over de andere manier van inzamelen. De komende maanden ontvangt u brieven met meer informatie over de afvalinzameling. Ook ontvangt u de nieuwe afvalkalender uiterlijk in juli 2023 per post. Bekijk de afvalkalender online Via afvalkalender.waalre.nl kunt u meer informatie vinden over afval en de inzameling.

Download de afvalapp

Via de app kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt ingezameld en u kunt automatisch een melding (notificatie) krijgen als uw afval opgehaald wordt. Kijk voor meer informatie op afvalkalender.waalre.nl.

DVL beantwoordt uw vragen over containerwisseling

Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u terecht bij DVL Milieuservices. Dit bedrijf ondersteunt de gemeente bij de afvalinzameling. Bel de helpdesk via 085 – 10 63 501 op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur.