Veel gestelde vragen

Op dit moment zijn er nog geen besluiten genomen over de plannen. Op deze pagina vindt u een vraag en antwoord lijst die de betrokken partijen hebben opgesteld en die steeds aangevuld wordt met vragen van omwonenden en antwoorden op deze vragen.

De vragen en antwoorden zijn geclusterd onder de volgende thema’s:

  • Vergunninghouders/ Statushouders
  • Cliënten Rentree/Sint Annaklooster
  • Algemeen
  • Combinatie
  • Juridische procedures
  • Financieel
  • Veiligheid
  • Bijdrage vanuit de buurt
  • Ruimtelijke aspecten/ Inrichting gebied 

Vraag en antwoord huisvesting cliënten Rentree en vergunninghouders (PDF, 136.1 kB)

Heeft u naar aanleiding van dit vraag en antwoord formulier vragen, dan kunt u deze mailen naar communicatie@waalre.nl.