Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Normaal is die verkiezing om de 4 jaar. Door de val van het kabinet-Rutte IV zijn de verkiezingen eerder. De laatste Tweede Kamerverkiezingen waren in 2021.

Let op!Binnenkort verschijnt er meer informatie over de verkiezingen op deze pagina.

Waar ga ik voor stemmen?

U gaat stemmen voor de leden van de Tweede Kamer. De 150 leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking. De Tweede Kamer maakt samen met de regering nieuwe wetten en controleert of de regering haar werk goed doet. Daarnaast speelt de Tweede Kamer een belangrijke rol bij het maken van beleid.

Ondersteuningsverklaring

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

 • Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing.
 • Bij de vorige verkiezingen geen zetel(s) hebben behaald.
 • Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding.

U mag een ondersteuningsverklaring afleggen:

 • Als de partij meedoet aan de verkiezingen.
 • U mag stemmen voor de verkiezing waaraan de partij meedoet.

U kunt maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen. Voor het afleggen van de ondersteuningsverklaring komt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis langs bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, tenzij u met meerdere personen tegelijk komt. Dan graag vooraf even een afspraak maken.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Het ingevulde, niet getekende formulier (Model H4, te verkrijgen bij de politieke partij). U ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is.

Termijn

Het afleggen van Ondersteuningsverklaringen kan van maandag 25 september 2023 t/m maandag 9 oktober 2023. De Kieswet artikel H4 kunt u op de website van de overheid vinden.

Nodig om te stemmen

 • Uw stempas: deze ontvangt u uiterlijk woensdag 8 november 2023.
 • Uw identiteitsbewijs: dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Dit document mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U gebruikt dus een identiteitsbewijs waarop staat 'Geldig tot 23 november 2018’ of iedere andere datum daarna.

U mag in elk stembureau binnen de gemeente Waalre stemmen. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.

Stempas kwijt of beschadigd

Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan op twee manieren:

 1. Stempas schriftelijk aanvragen. Stuur vóór vrijdag 17 november een brief naar de gemeente Waalre. Zet hier in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en aanvraag in.
 2. Stempas aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. U kunt tot uiterlijk 21 november 12.00 uur uw vervangende stempas aanvragen in het gemeentehuis. Vergeet dan niet om uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart mee te nemen.

Stemmen door iemand anders

U kunt een ander voor u laten stemmen. Dit heet machtigen. Een ander voor u laten stemmen kan op 2 manieren: via de stempas of via een machtigingsformulier.

Voorwaarden

 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet zelf ook mogen stemmen.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.
 • De volmachtstem(men) kunnen alleen tegelijk met de eigen stem van de gemachtigde uitgebracht worden.

Iemand machtigen via de stempas

 • Vul de achterkant van uw stempas in en geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.
 • De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier

Dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als u langere tijd in het buitenland bent.

 • U vult samen met de persoon die voor u gaat stemmen het volmachtsformulier (DOCX, 22.1 kB) in. Het machtigingsformulier moet u zelf uiterlijk vóór 17 november indienen. U kunt hiervoor zonder afspraak naar het gemeentehuis komen.
 • Vergeet niet om uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen.
 • Kunt u niet zelf naar het gemeentehuis komen? Dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs opsturen naar verkiezingen@waalre.nl.

Stemmen vanuit het buitenland

Bent u tijdelijk in het buitenland en staat u in de gemeente Waalre ingeschreven? Dan heeft u 2 mogelijkheden om te stemmen.

 • U kunt stemmen via een schriftelijke volmacht.
 • U kunt zelf stemmen per brief. Dien hiervoor een verzoek in via een formulier bij de gemeente Den Haag. Uw aanvraag moet uiterlijk 25 oktober 2023 door de gemeente Den Haag ontvangen zijn. De gemeente Den Haag zal de aanvraag beoordelen en stuurt u een briefstembewijs toe op het buitenlandse adres. Vervolgens wordt de gemeente Waalre geïnformeerd.

Stembureaus in Waalre

Toegankelijkheid

Wij richten onze stembureaus zo in dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking. In het stembureau kunt u om assistentie vragen.