Als u als kiesgerechtigde niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u bij volmacht stemmen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Stemmen bij volmacht

Verwacht u dat u zelf niet in staat bent om uw stem uit te brengen? Dan kunt u stemmen bij volmacht. Er zijn 2 vormen van volmacht:

 • De onderhandse volmacht die u zelf kunt regelen. U moet het volmachtbewijs aan de achterzijde van de stempas volledig invullen.
 • De schriftelijk aangevraagde volmacht. Degene die u machtigt krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde uit de gemeente Waalre. U kunt deze volmacht zelf regelen zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs.

 • Zowel u als de gemachtigde moeten dit volmachtsbewijs invullen en ondertekenen.
 • U draagt de stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs over aan de gemachtigde.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.
 • De gemachtigde moet bij het stemmen een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Schriftelijke volmacht

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

 • Als u geen identiteitsbewijs heeft, is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op 15 maart 2017 op vakantie bent.
 • U kunt een gemachtigde aanwijzen in het gehele gebied waar de verkiezing voor geldt. Bij de Tweede Kamer verkiezingen kunt u iemand machtigen binnen Nederland.
 • De gemachtigde moet als kiezer in een gemeente in Nederland zijn geregistreerd.
 • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.
 • De gemachtigde moet bij het stemmen een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Iemand machtigen? U hoeft niet te wachten op een stempas

Om iemand te machtigen hoeft u niet te wachten op een stempas. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de schriftelijke volmachtaanvraag.

U stuurt een verzoekschrift voor een schriftelijk volmachtbewijs naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente Waalre. Gebruik hiervoor het formulier 'verzoek stemmen volmacht'. Dit verzoek dient u uiterlijk in op 10 maart 2017 en moet zowel door u als door uw gemachtigde zijn ondertekend.