Rioolvervanging Molenstraat e.o.

In dit project vervangen we in alle straten in het gebied tussen de Molenstraat, Dreefstraat, Werenfriedstraat en Smeleweg de oude riolering door een nieuw klimaatbestendig gescheiden riool voor vuilwater en regenwater. Dat voorkomt wateroverlast door grote regenbuien of wolkbreuken. Bij lange periodes van droogte wordt het water vastgehouden in de bodem.

Herinrichting openbare ruimte

De openbare ruimte gaat helemaal op de schop. Van erfgrens tot erfgrens komt er nieuwe bestrating, groen en verlichting. De openbare ruimte wordt meer ingericht als woongebied. Samen met de bewoners is het ontwerp voor de herinrichting gemaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met hun wensen. Ook worden er verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer genomen om de woonbuurt veiliger te maken.

Sfeerimpressie Molenstraat: troittoir van grijze tegels, bruine stenen in de rijbaan en roodkleurige stenen voor fietspad. Groenvakken, bomen en parkeerplaatsen

Heijmans is aannemer

In het najaar van 2019 is aannemer Heijmans gestart met de werkzaamheden. We streven ernaar dat de werkzaamheden eind 2020 zijn afgerond. De meest actuele informatie over het project vindt u op de Facebookpagina van Heijmans. Heeft u vragen dan kunt u die via mail stellen aan: tvriends@heijmans.nl.

Actuele situatie

In de Dreefstraat, Werenfriedstraat, Engelmondstraat, Kerkakkers en Kerstraat zijn de nieuwe rioleringen aangebracht. Deze wegen zijn heringericht volgens het ontwerp dat samen met de omgeving is gemaakt en zijn weer te gebruiken voor verkeer.

Op dit moment wordt gewerkt in de Swidbertstraat en de Molenstraat vanaf de kruising Smeleweg tot de bebouwde kom. Eind juni volgt het gedeelte buiten de bebouwde kom. Volgens planning gaat aannemer Heijmans daarna verder met de Molenstraat tussen de kruising Smeleweg en De Markt.

Afkoppelen regenwater

Gemeente Waalre stimuleert de woningeigenaren in het projectgebied om de regenwaterafvoeren af te koppelen van het riool. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: een subsidie regeling voor het zelf afkoppelen van de regenwaterafvoer of de regenwaterafvoeren aan de voorzijde van de woning (kosteloos) door de gemeente Waalre laten afkoppelen en aansluiten op het nieuwe riool op het moment dat de riolering in de straat wordt vervangen. De subsidie vervalt dan.

Woningeigenaren kunnen via een inventarisatieformulier aangeven wat zij willen. Dit formulier is te krijgen in de bouwkeet van Heijmans aan het Engelmondplein en moet daar ook ingeleverd worden.