Regionaal meldpunt bij acute crisis kinderen en jongeren

SpoedvoorJeugd ZuidoostBrabant; hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn. Het gaat om situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn. SpoedvoorJeugd grijpt in zo’n crisissituatie in en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin.

Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088 - 0666 999.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig is een medewerker van SpoedvoorJeugd binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Wie kan SpoedvoorJeugd bellen?

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost Brabant kunnen zelf bij een crisis SpoedvoorJeugd bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.