Regionaal meldpunt bij acute crisis kinderen en jongeren

Crisis Interventie Team Zuidoost Brabant; hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn. Het gaat om het veiligstellen van kinderen of jongeren tot 23 jaar als zij of de verzorgers acute problemen ervaren in de thuis- en/of opvoedsituatie. Het Crisis Interventie Team (CIT) van Veilig Thuis Zuidoost Brabant stemt af met Spoed voor Jeugd, en grijpt daarna in zo’n crisissituatie en regelt passende vervolghulp voor kinderen, jongeren en het gezin.

Het Crisis Interventie Team is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via: 088-0666987 en via e-mailadres cit@vtzob.nl.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Indien nodig is een medewerker van het CIT binnen twee uur ter plaatse en wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Wie kan het Crisis Interventie Team bellen?

Kinderen, jongeren of hun ouders uit de regio Zuidoost Brabant kunnen zelf bij een crisis het CIT bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen, jongeren en gezinnen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.