Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier Tegemoetkoming planschade (PDF, 310.3 kB) indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalre.

Vergoeding voor de schade

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.

Prijs

Product Prijs
Kosten aanvragen tegemoetkoming planschade
Aanvragen tegemoetkoming planschade € 300,00

U krijgt dit bedrag terug als u in aanmerking komt voor een planschadevergoeding.

Procedure

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.