Overzicht projecten W100

Honderd gelote inwoners van Waalre kwamen in 2015 bij elkaar om te dromen en denken over Waalre, vandaar de naam W100. De inwoners hebben toen een manifest opgesteld met dé thema's voor ons dorp. Binnen een aantal van die thema's zijn toen ook plannen gemaakt. Er is geen vastomlijnd plan voor een W100, maar het biedt een kans om een inspirerende springplank te zijn voor maatschappelijke initiatieven door dromen te delen en samen plannen te maken. Sinds de eerste bijeenkomst zijn er diverse projecten opgestart. 

logo kracht van waalre- W100In veel steden namen burgers het initiatief voor een aan de W100 verwant project, een G1000. In Waalre nam de gemeenteraad het initiatief voor het houden van een W100. De dynamiek komt voort uit de kracht van de Waalrese samenleving. Wel steekt de gemeente Waalre energie in initiatieven die aansluiten bij het gemeenschappelijk belang door het waar nodig en mogelijk bieden van faciliteiten. Een kleine W15 of 20 in uw straat of wijk organiseren kan natuurlijk ook.

Heeft u zelf een goed idee of initiatief en heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@waalre.nl. Wij kunnen u op weg helpen met uw burgerinitiatief. Wij denken graag met u mee. Samen oplossingen bedenken voor thema's die leven. Dat is de kracht van Waalre!

Ontmoediging doorgaand verkeer

Duurzaam door Waalre logoDe herinrichting van de 'oude' N69 en de Traverse door Waalre was een hot item op de W100 en leeft enorm in het dorp. Omdat het inrichten van (doorgaande) wegen natuurlijk geen particulier initiatief kan zijn, is de gemeente Waalre hier trekker van. De nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd, is naar verwachting in 2019 klaar. Als alles volgens plan verloopt, is dat het moment waarop we in Waalre starten. En als het zover is, moeten we weten wat we willen! Daarom is de gemeente al samen met inwoners aan de slag. Begin 2017 was de eerste informatiebijeenkomst over het project Duurzaam door Waalre. Daar werd onder andere verteld op welke wijze door inwoners meegedacht kan worden. Meer dan vijfentwintig inwoners, winkeliers en ondernemers meldden zich aan voor een denktank gericht op de realisatie van een Integrale Gebiedsvisie voor het centrum van Aalst. Inwoners worden ook uitgenodigd om deel te nemen in een denktank voor de Traverse in Waalre.

Wilt u hierbij betrokken worden? Lees meer informatie op de website van Duurzaam door Waalre of meld u aan voor de nieuwsbrief via duurzaamdoorwaalre@waalre.nl.

Ontmoeten voor jong en oud

Goed voor Mekaar logoEen aantal deelnemers aan de W100 sloot zich aan bij het al bestaande initiatief Goed voor Mekaar Waalre. Die groep lanceerde in het najaar van 2016 de website www.goedvoormekaarwaalre.nl: een plek waar vraag en aanbod van hulp samenkomen. Kunt u wel wat hulp gebruiken of vindt u het fijn om een dorpsgenoot te helpen? Neem dan eens een kijkje op de website van Goed voor Mekaar Waalre of meld u via de site aan voor de speciale nieuwsbrief.

Ontmoeten en leren in de wijk

Tijdens de W100 vertelde één van de deelnemers over een idee dat daarna is uitgewerkt met studenten van het Summa College. Eind 2016 is de pilot 'Ontmoeten en leren in de wijk' in Waalre van start gegaan. Studenten gaan naar ouderen en gezinnen thuis om praktijkervaring op te doen. Zij helpen met de boodschappen, koken of gaan samen activiteiten doen zoals wandelen of spelletjes spelen. Hulp bij het gebruik van smartphone of Ipad is ook mogelijk. Bij de dagbestedingsactiviteiten voor ouderen, zoals De Prachtdag en Neffe de Kerk, zijn de studenten ook ingezet om ervaring op te doen bij het organiseren en begeleiden van diverse activiteiten voor deze deelnemers. Begin 2017 zijn er 3 studenten gestart bij ouderen aan huis. Een stagedocent begeleidt de studenten. Eveneens zijn er studenten gestart met het helpen bij de begeleiding van de KWIEK beweegroute in de wijk Voldijn. Dit is een wekelijkse wandelroute waarbij ouderen onderweg oefeningen uitvoeren met gebruik van straatmeubilair.

Echt Open Infra

KabelTelevisie Waalre logoEen gesprek van de initiatiefgroep Echt Open Infra met Kabel Televisie Waalre leidde tot samenwerking tussen de twee. De groep heeft Kabel Televisie Waalre vanuit het klantperspectief feedback en advies gegeven op hun dienstverlening en communicatie. Contactpersonen fungeren sindsdien als klankbordgroep van KTWaalre.

Leven in de brouwerij

logo aalst waalre kalenderLeegstand op Den Hof werd door een aantal W100-deelnemers genoemd als aandachtspunt. En dus kwamen er initiatieven. Zo speelde Poppenkast Pluim voorstellingen op het plein bij Den Hof. Ondernemers ondernamen ook leuke activiteiten zoals een pop up store. Uiteindelijk hebben ondernemers en vastgoedeigenaren de touwtjes in handen bij leegstand. Die nemen daarom het voortouw in twee werkgroepen waarin volop beweging is.

Binnen het project Duurzaam door Waalre wordt parallel aan de herinrichting van de doorgaande wegen door Waalre (Eindhovenseweg en Traverse) gewerkt aan een optimale inrichting van Winkelcentrum Den Hof. We willen dat het levendiger wordt en daarmee aantrekkelijker voor inwoners, ondernemers en klanten. Vanuit dit project zijn inwoners, ondernemers en bewoners van Den Hof uitgenodigd om mee te denken. Heeft u een idee, of wilt u meer informatie? Bezoek dan de website www.duurzaamdoorwaalre.nl. Ook werd het idee geopperd voor een Uit-kalender. Een overzicht van alle activiteiten en evenementen die gepland zijn in Waalre. Op de site www.kalenderaalstwaalre.nl kunnen inwoners zelf activiteiten en evenementen plaatsen.  

Promoten Groen Waalre

Logo Instituut voor natuureducatie en duurzaamheidVanuit de W100 werkgroep Groen Speerpunt voor Waalre kwamen diverse vragen die betrekking hadden op recreatie (wandel- en fietspaden). Samen met de heer Putman van het IVN is een bijeenkomst georganiseerd waarbij veel vragen konden worden beantwoord. De vraag over de informatievoorziening van recreatiepaden bleek al door de gemeente en het IVN te zijn opgepakt. Recentelijk zijn er diverse nieuwe wegwijzers en informatieborden in Waalre geplaatst.

Duurzaamheid in Waalre

Logo van Waalre Energie LokaalHet gesprek over Duurzaamheid tijdens de W100 bracht verder aan het licht dat er al veel gebeurt in Waalre. Er zit veel actiekracht achter Waalre Energie Lokaal en het Energie Loket. Waalre Energie Lokaal (WEL) is een coöperatie die de toepassing van groene energie en energiebesparing nastreeft. Men probeert samen met bewoners 'groene' initiatieven uit te werken om zo tot leuke, interessante proposities te komen die dan weer aangeboden kunnen worden aan de rest van de bewoners binnen Waalre. Één van deze initiatieven is een collectief zonnedak op De Pracht, in samenwerking met de gemeente Waalre. Er was veel interesse en alle beschikbare panelen waren snel vergeven. Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan een volgend collectief zonnedak? Lees meer informatie op de website van Waalre Energie Lokaal. WEL werkt nauw samen met SlimWonen+ en Buurtkracht. Bij SlimWonen+ kunt u terecht voor onafhankelijk advies voor energiebesparing. 

Buurtkracht helpt u en uw buren om grip te krijgen op het energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen. In de wijk Ekenrooi is de eerste Buurtkracht al van start gegaan. Bezoek voor meer informatie over dit project de website van Buurtkracht.

Innovatiebroedplaats

High Tech Kick Off Centre buitenaanzichtLucas Duwaer en Ronald van der Steen haalden een aantal maal de pers met hun idee om een innovatiebroedplaats voor startende bedrijven op te richten. Er was helaas niet voldoende belangstelling om het innovatieve idee helemaal uit te werken zoals oorspronkelijk bedoeld, maar een vastgoedondernemer zag brood in het idee en biedt inmiddels flexibele bedrijfsruimten aan voor starters in het High Tech Kick Off Centre. Daarmee is een deel van hun wens vervuld.

W100 gaat dóór

Wilt u betrokken worden bij de W100-iniatieven of heeft u ideeën? Mail naar w100@waalre.nl.