Nieuwe manier afvalinzameling 2023

De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 ingestemd met de nieuwe manier van afvalinzameling in Waalre. Minder afval en het scheiden van afval is beter voor het milieu. Het bespaart energie, het gebruik van grondstoffen, én zorgt voor minder CO2 uitstoot wat vrijkomt bij de verbranding van afval.

Doel 100 kilo restafval per jaar

In de gemeente Waalre is het doel om van 152 kilo restafval per jaar naar de landelijke richtlijn van maximaal 100 kilo per jaar te gaan. Om dit voor elkaar te krijgen voert de gemeente medio 2023 een nieuw afvalinzamelsysteem in.

Wie afval scheidt, betaalt minder

We gaan meer afval scheiden als afval scheiden loont. Door ons afval beter te scheiden verminderen we de hoeveelheid restafval. Inwoners betalen bij het nieuwe inzamelsysteem per keer dat ze de grijze container aan de straat zetten. Dit betekent dat inwoners betalen per lediging van de containers, niet voor het aantal kilo’s in de container. Een inwoner die zijn of haar afval goed scheidt heeft minder vaak een volle bak om aan de straat te zetten en betaalt dus minder dan een inwoner die geen of minder goed afval scheidt. Inwoners krijgen hiermee zelf invloed op wat ze aan afvalstoffenheffing betalen. Deze manier van afvalinzameling is een bewezen methode in Nederland die veel gemeenten gebruiken en waarmee de doelstelling van 100 kilogram restafval wordt gehaald.

Vaker restafval ophalen en een mobiel brengpunt voor klein grofvuil

Naast het betalen per leging van de grijze restafval container, verandert er niet veel in de wijze van afvalinzameling. Wel wordt vaker het restafval opgehaald. De  frequentie van het ophalen van restafval gaat omhoog van 1 keer in de 4 weken naar 1 keer in de twee weken. Inwoners hebben op deze manier meer keuzevrijheid over wanneer ze de container aan de straat zetten. Dit betekent dat inwoners er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om hun container na 6 weken aan de straat te zetten. Daarnaast komt er regelmatig op diverse plekken een mobiel brengpunt voor kleine grofvuil(passend in een boodschappentas). Op deze manier is er voor klein grofvuil een aanvullende service dichterbij huis.

Kosten

De afvalstoffenheffing wordt aangepast naar een vast en variabel deel. Op het variabele deel hebben inwoners straks invloed door de mate van afvalscheiding. De kosten voor het invoeren van het systeem zijn naar verwachting hoger dan het huidige systeem. Maar door goed afval te scheiden, hoeft een huishouden niet duurder uit te zijn dan nu het geval is.

Inbreng van inwoners leidend

Aan het begin van 2021 heeft de gemeente een informatieavond en een enquête gehouden over afvalinzameling en is hierover in gesprek gegaan met inwoners. De resultaten zijn samen met de technische mogelijkheden verder uitgewerkt. De inbreng van inwoners is bij de afweging van verschillende varianten leidend geweest in de keuze voor deze variant.

Waar hoort welk afval en wanneer zet ik het aan de straat?

Meer informatie over wanneer en waar afval wordt ingezameld is te vinden op afvalkalender.waalre.nl. Hier vind je ook een uitgebreide afvalwijzer met informatie welk soort afval waar in hoort. Meer weten over afval scheiden? Kijk ook eens op de website van Milieu Centraal.