Melding wegen en bestrating

Het is belangrijk dat de wegen veilig zijn voor weggebruikers. Daarom zorgen we voor onderhoud aan de wegen, bestrating en straatmeubilair.

Losliggende tegels

Onze stoepen worden regelmatig nagekeken. Het omhoog komen van tegels door boomwortels is niet altijd te voorkomen. U kunt gevaarlijke en losliggende tegels melden. Wij zullen dit zo snel mogelijk repareren.

Openbare verlichting

De aannemer rijdt eens per maand een onderhoudsronde om storingen aan de openbare verlichting op te lossen. De aannemer voert daarin een standaard controle uit en lost uw melding op. Uw melding wordt doorgaans binnen 1 tot 4 weken opgelost.

Storingen waarbij meerdere lichtmasten uitvallen, worden opgelost door de netbeheerder. Hoe snel dit wordt opgelost, is afhankelijk van de oorzaak van het probleem.

Tip: Wilt u een storing van een lichtmast doorgeven? Vermeld dan het mastnummer. Dit nummer is terug te vinden op de paal.

Onderhoud zandwegen

In het buitengebied van Waalre liggen diverse zandwegen. Deze worden regelmatig geïnspecteerd. Wanneer nodig worden deze wegen weer vlak gemaakt (geschaafd).

Straatputten (kolken)

De straatputten (kolken) worden jaarlijks leeggezogen. Hiermee bevorderen we de waterafvoer bij regenval. Wanneer een straatput alsnog verstopt is, kunt u dit melden. Is er sprake van stankoverlast (rioollucht) dan kunt u dit ook melden.

Melding doen

Wilt u iets kwijt over wegen en bestrating? Meld het ons.

Doe een melding

Hoe tevreden bent u?

Onlangs een melding ingediend, die te maken heeft met de openbare ruimte? Laat ons weten hoe tevreden u bent over uw melding! Vul in 5 minuten de korte vragenlijst in. Klik hier voor de vragenlijst. We gebruiken de input om onze dienstverlening te verbeteren. Samen werken we aan een fijne leefomgeving!