Melding verward gedrag

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. Mogelijk is er psychische hulp nodig. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. 

Let op!Let op: Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112!

Melden bij de gemeente

U kunt uw melding doen via het CMD. Dit kan telefonisch via 040-2282500 of via e-mail cmd@waalre.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op. De medewerker stelt dan vragen aan u over uw relatie met de melder, wat de situatie is en waar u zich precies zorgen over maakt.

Wij nemen de vertrouwelijkheid van uw melding in acht. Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u als melder op te nemen.

Wat gebeurt er met uw melding? 

Na uw melding onderzoeken we of en welke hulp nodig is. We werken samen met huisarts, wijk-ggd’er, zorgaanbieders, politie, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing. Als er hulp nodig is, proberen we vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan vragen we verplichte zorg aan. 

Als we het noodzakelijk vinden om verplichte hulp in te zetten, dan vragen we aan de officier van justitie om een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)