Melding openbare ruimte

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is hier iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Wij zorgen dat het zo snel mogelijk wordt hersteld of verbeterd.

Direct regelen

Wat kunt u melden?

Onder meldingen openbare ruimte vallen bijvoorbeeld:

  • wegen, fietspaden en trottoirs (losse stoeptegels, gat in asfalt, omvergereden verkeerspaaltje);
  • openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen);
  • reiniging (zwerfvuil);
  • kapotte speeltoestellen;
  • ongedierte