Melding openbaar groen

Lees hieronder meer over het onderhoudsprogramma van het openbaar groen. Hierin staat uitgelegd wat we wanneer snoeien, maaien of controleren.

Bladruimen

Wanneer: half oktober tot half maart
We ruimen het blad in de wijken met veegwagens, bladblazers en tractor met zuigslang. Dit doen we voor de verkeersveiligheid en om verstopping van de straatputten te voorkomen. Daarom krijgen de hoofdwegen en de fietspaden voorrang. Daarna worden de bladeren in de wijken geruimd. Meldingen worden meegenomen in het onderhoudsprogramma tijdens deze maanden.

Snoeien en maaien

Bomen

Wanneer: één keer per 5 jaar
De bomen worden gecontroleerd en op basis van deze controles maken we een onderhoudsprogramma. Losse of dode takken worden eerder weggehaald.

Hagen

Wanneer: mei tot en met augustus
In deze periode worden hagen jaarlijks gesnoeid. Meldingen worden meegenomen in het onderhoudsprogramma tijdens deze maanden.

Bermen

Wanneer: juni en september
De gemeente onderhoudt de bermen twee keer per jaar. De bermen hebben meerdere functies. De smalle groenstroken langs de weg zorgen voor verkeersveiligheid, goede afwatering, biodiversiteit en een groene uitstraling. Om te voorkomen dat beplanting niet over (fiets)paden en wegen komt te hangen, worden 2 keer per jaar de bermen gemaaid. Gaten worden opgevuld. Zo blijven de wegen en paden voor alle weggebruikers veilig begaanbaar. Meldingen worden meegenomen in het onderhoudsprogramma tijdens deze maanden. Er zijn bermen die aangemerkt zijn als 'bloemrijk grasland'. Deze bermen met meer zeldzame planten worden 1 keer per jaar gemaaid in oktober.

Sloten

Wanneer: eind september tot half oktober
Er zijn gemeentelijke sloten en sloten van het waterschap. Ze worden 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt op de kant gelegd en afgevoerd.

Beplanting

Wanneer: oktober tot maart
We kijken regelmatig waar dode beplanting voorkomt. Dode beplanting wordt verwijderd of vervangen tijdens het plantseizoen. Heesters worden één keer per 3 jaar gesnoeid in de periode van januari tot en met mei.

Bomen kappen

Wilt u een boom kappen op uw eigen grond? Voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig. Komt de boom voor op de lijst met beschermde bomen? Dan heeft u wel een vergunning nodig. Wilt u een boom kappen buiten de bebouwde kom, dan moet u een melding indienen bij de provincie. Voor een boom buiten de bebouwde kom, met een diameter groter dan 60 centimeter moet ook een kapvergunning worden aangevraagd. Bomen die eigendom zijn van de gemeente Waalre worden alleen bij uitzondering gekapt.

Eikenprocessierups

Wanneer: juli
We beginnen in april met het bespuiten van eikenbomen met een biologisch middel tegen de eikenprocessierups. We bespuiten alleen de eikenbomen op locaties met een hoog risico zoals basisscholen en drukke fietsroutes. Plaatsen waar beschermde vlindersoorten aanwezig zijn worden niet preventief bespoten. Daarnaast gaan we net als voorgaande jaren de aanwezige processierupsen verwijderen door middel van opzuigen. Op drukke plekken gaan we vanaf mei wekelijks langs om te kijken of er processierupsen aanwezig zijn. Het verwijderen van de rupsen wordt gedaan op basis van prioritering. De nesten bij scholen, sportterreinen en drukke fietsroutes worden eerder verwijderd, dan in de overige gebieden.

Kijk voor meer informatie op de pagina Eikenprocessierups.

Tuinkorven

Informatie over de plaatsing en locaties van tuinkorven vindt u op afvalkalender.waalre.nl.

Melding doen

Is er iets niet in orde met het openbaar groen? Meld het ons.

Doe een melding

Hoe tevreden bent u?

Onlangs een melding ingediend, die te maken heeft met de openbare ruimte? Laat ons weten hoe tevreden u bent over uw melding! Vul in 5 minuten de korte vragenlijst in. Klik hier voor de vragenlijst. We gebruiken de input om onze dienstverlening te verbeteren. Samen werken we aan een fijne leefomgeving!