Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet of niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een ziekte of handicap. De gemeente Waalre zorgt dan voor vervoer of u krijgt een vergoeding voor de reiskosten. Er wordt een vergoeding gegeven voor de afstand van huis naar de dichtstbijzijnde school. Dit is een voor de leerling toegankelijke school met de gewenste godsdienstige of levensbeschouwelijke richting.

Direct regelen

Voorwaarden

  • Uw kind woont in Waalre
  • Uw kind kan vanwege een handicap niet of niet zelfstandig van en naar school reizen
  • De afstand tussen uw woning en de school

De regeling van het leerlingenvervoer ligt vast in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Waalre 2018.

Vormen van leerlingenvervoer

  • Openbaar vervoer (trein of bus, met of zonder begeleiding)
  • Eigen vervoer (kilometervergoeding voor auto)
  • Aangepast vervoer (taxi(-bus) of rolstoelbus)

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

  • Scholen voor speciaal (basis) onderwijs
  • Scholen voor regulier basisonderwijs
  • Scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. De vervoerskosten naar deze scholen kunnen alleen worden vergoed als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft, waardoor hij/zij niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school kan reizen

MEE op weg

De gemeente Waalre stimuleert het zelfstandig leren reizen van leerlingen, waarbij dit leerbaar is, van huis naar school en van school naar huis. Of een leerling in aanmerking komt voor een leertraject wordt zorgvuldig met de ouders besproken. MEE begeleidt dit project.

Wat te doen bij een klacht?

Wanneer u klachten heeft over de uitvoering van het vervoer kunt u dit melden in het VervoersmanagementOnline (VO) systeem. U ontvangt per email een reactie op uw klacht. Kunt u geen gebruik maken van VO dan kunt u de klacht telefonisch melden bij de gemeente.