Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet of niet zelfstandig van en naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een ziekte of handicap. De gemeente Waalre zorgt, onder bepaalde voorwaarden, dan voor vervoer of u krijgt een vergoeding voor de reiskosten.

Leerlingenvervoer aanvragen

Voorwaarden

  • Uw kind woont in Waalre
  • Uw kind kan vanwege een handicap niet of niet zelfstandig naar school reizen
  • De afstand tussen uw woning en de school

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen op:

  • Scholen voor regulier basisonderwijs (BO)
  • Scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Scholen voor speciaal onderwijs (SO)
  • Scholen voor regulier voortgezet onderwijs (VO)
  • Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

De vervoerskosten naar VO en VSO worden alleen vergoed als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft, waardoor hij/zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer naar school kan reizen.

Alle voorwaarden staan in de Verordening Leerlingenvervoer.

Vormen van leerlingenvervoer

  • Vergoeding van openbaar vervoer of eigen vervoer
  • Aangepast vervoer (taxivervoer)

Hoe lang duurt de aanvraag?

Als uw aanvraag volledig is, krijgt u binnen 8 weken antwoord van de gemeente.

Zelfstandig leren reizen

De gemeente Waalre stimuleert het zelfstandig leren reizen van leerlingen naar school. Of een leerling in aanmerking komt voor een leertraject wordt zorgvuldig met de ouders besproken.