Landgoederenbeleid

De gemeente Waalre is bezig met het opstellen van landgoederenbeleid. Hiervoor heeft zij een concept beleidsnotitie opgesteld dat richtlijnen omschrijft op het gebied van omgevingskwaliteit waar toekomstige landgoederen, of bestaande landgoederen die een wijziging ondergaan, aan moeten voldoen.

Ook gaat de beleidsnotitie in op gebieden in Waalre waar een nieuwe landgoedontwikkeling denkbaar zou kunnen zijn. Dit betekent overigens niet dat op de betreffende locaties in de toekomst ook daadwerkelijk een landgoed zal worden gerealiseerd.

Het concept beleid alsmede een Powerpoint van een eerder gehouden raadsinformatieavond kunt u vanwege de Wet digitale toegankelijkheid niet rechtstreeks downloaden op deze pagina. U kunt deze documenten wel opvragen bij Frank Niessen via e-mail gemeente@waalre.nl of telefoonnummer 040-2282500.

Reageren op het concept beleid

De gemeente hoort graag wat inwoners van dit concept beleid vinden. Wilt u reageren? Dat kan door tot uiterlijk 9 februari 2022 een schriftelijke reactie naar de gemeente te sturen ter attentie van ‘reactie concept landgoederenbeleid’. Via e-mail gemeente@waalre.nl of postadres Gemeente Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Vervolg

Reacties die binnenkomen op het concept landgoederenbeleid zullen worden meegenomen in het vervolg om te komen tot een definitief beleidskader. Reacties kunnen dan ook aanleiding zijn om het concept beleidskader dat nu voorligt aan te passen. Na verwerking van alle reacties dan zal het concept landgoederenbeleid ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra een datum voor behandeling bekend is zullen wij dat hier op deze website bekend maken.

Mocht u met betrekking tot dossier vragen hebben dan kunt u daarover contact opnemen met dhr. F. Niessen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op e-mail fniessen@waalre.nl of telefoonnummer 040-2282500.