Landelijk Register Kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? In het Landelijke Register Kinderopvang (LRK) staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen.

Een kinderopvangvoorziening is een:

  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderbureau
  • Gastouderopvang

U kunt diverse gegevens van de kinderopvangvoorziening raadplegen, zoals aantal kindplaatsen, inspectierapporten, adresgegevens, et cetera.

Kinderopvangtoeslag

Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. Op de website van de belastingdienst kunt u lezen wat deze voorwaarden zijn.