Gemeente Waalre, woonstichting ‘thuis, Sint-Annaklooster/Rentree en Stichting Vluchtelingen Werk Waalre vinden het belangrijk dat een klankbordgroep vanuit de buurt wordt gevormd rondom de plannen in en rondom de Boerderij aan de Frederik Hendrickstraat om te bereiken dat de belangen van de buurt en de belangen van de betrokken partijen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Rol Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit buurtbewoners. Zij leveren input als buurtbewoner. De klankbordgroep bestaat uit 12 mensen die in de wijk wonen.

De input van de klankbordgroep bestaat onder andere uit het meedenken, gevraagd en ongevraagd geven van advies, mening geven, mening over keuzes en de consequenties daarvan, aanbevelingen doen, over de inhoud van het plan, de voorgenomen procesplanning (de gang van zaken), de communicatie en de informatievoorziening.

De klankbordgroep is echter geen groep die op basis van “de meeste stemmen gelden” mee beslist. De klankbordgroep kan wel aangeven hoe door de buurt gedacht wordt over de plannen. Maar de klankbordgroep kan ook ideeën aanleveren die de betrokken partijen aan het denken zet. Het elkaar scherp houden is een heel belangrijke taak.

De leden van de klankbordgroep en de vertegenwoordigers van de betrokken partijen gaan kritisch en respectvol met elkaar om en kijken kritisch naar de gang van zaken en de ingebrachte ideeën. Door hierover te praten, komt men tot weloverwogen beslissingen waar het draagvlak in de buurt bij gediend is. 

Opdracht Klankbordgroep

Op welke manier en onder welke voorwaarden/garanties kunnen 5 ex-gedetineerden in de boerderij en maximaal 10 statushouders op het daarnaast gelegen weiland opgevangen worden?

of

Kom met een goed onderbouwd en gemotiveerd alternatief waarbij huisvesting van maximaal 15 urgent woningzoekenden op de genoemde locatie leidend is. Onder welke voorwaarden/garanties kan dit alternatief mogelijk gemaakt worden?

Leden Klankbordgroep

 • Christelle Faber
 • Wim Huijs
 • Ger Ilbrink
 • Joke Janssen
 • Cornelie Kaptein
 • Arno Kersten
 • Edwin Lenderink
 • Jacques Mulders
 • Bé Noordman
 • Ad Smets
 • Jan Spoelstra
 • Claudia Wensink

Heeft u vragen naar aanleiding van boventaande informatie, dan kunt u deze mailen naar communicatie@waalre.nl.