Invloed uitoefenen

Wat kun je als inwoner zelf doen om je leefomgeving te verbeteren? Lees onderstaande mogelijkheden.

Ga stemmen

Eén keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De eerste keer weer in maart 2022. Iedereen die ouder is dan 18 mag stemmen. Je kunt dan  stemmen op een dorpsgenoot die op de lijst staat van de politieke partij waarvan je vindt dat ze goede ideeën hebben.

Sluit je aan bij een belangengroep of word lid van een politieke partij

Belangengroepen en actiegroepen proberen invloed uit te oefenen op de politiek: dat heet lobbyen. Door bij een politieke partij te gaan, oefen je van binnenuit invloed uit op het politieke proces. Dan ben je er niet voor één thema maar voor álle thema’s in de gemeente.

Leg contact met raadsleden

Je kunt op verschillende manieren in contact komen met raadsleden: een brief schrijven, bellen, om een gesprek vragen of ze uitnodigen om iets te komen bekijken. Ook kun je de hele gemeenteraad aanschrijven of toespreken over een onderwerp dat op de agenda van een raadsvergadering staat. Dat laatste heet spreekrecht. Ook is het mogelijk een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen. Kijk elders op de website voor meer informatie over meepraten met de raad.  

Doe aan burgerparticipatie

Bij projecten die heel direct gaan over leefbaarheid en welzijn van inwoners, trekt de gemeente vaak samen op met inwoners. Dit kan in verschillende vormen, zoals informatieavonden, klankbordgroepen of een participatieraad. De gemeente roept mensen bijvoorbeeld op in De Schakel, stuurt brieven naar inwoners of nodigt mensen persoonlijk uit vanwege hun betrokkenheid.

Verzamel mensen om je heen en neem een initiatief

Natuurlijk oefenen mensen op veel verschillende manieren diréct invloed uit op hun leefomgeving. Ze zijn bij verenigingen, zetten samen projecten op en helpen elkaar met dingen. De gemeente ziet inwoners en organisaties als samenwerkingspartners, om samen te zorgen dat we het in Waalre goed hebben met elkaar. Kijk elders op de website voor meer informatie over de mogelijkheden voor burgerinitiatieven

Lees- en kijktips over dit onderwerp