Bij een inspraakprocedure biedt de gemeente aan inwoners en belanghebbenden de mogelijkheid hun mening te geven. Die mening kan leiden tot bijstelling van het beleid.

Inspraakprocedure

Inspraak kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bij de voorbereiding van bepaalde besluiten, beleid of plannen is de gemeente op grond van de Algemene wet bestuursrecht of de inspraakverordening soms verplicht een inspraakprocedure te starten. Het concept beleid/besluit of het ontwerpplan wordt dan ter inzage gelegd in Het Huis van Waalre. Inwoners en/of belanghebbenden ontvangen via de website, het Elektronische Gemeenteblad, het huis-aan-huisblad De Schakel en/of een persoonlijke brief hierover informatie. Hierbij wordt aangegeven wie een inspraakreactie kan indienen en op welke manier.