Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding. Het predicaat Hofleverancier kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toevoegen.

Hoe werkt het?

Het predicaat Hofleverancier kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar, bij voorkeur onder dezelfde naam;
  • De ontstaansgeschiedenis is duidelijk en aantoonbaar;
  • Uw onderneming heeft een belangrijke positie in de branche en in de regio;
  • Uw onderneming is van onberispelijk gedrag. Dit betekent dat de bestuurders zich juridisch en economisch netjes hebben gedragen;
  • Uw onderneming heeft de Nederlandse identiteit.

Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Dien een aanvraag in bij de burgemeester. Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient. Dien uw aanvraag minimaal 9 maanden van tevoren in. U krijgt vanzelf bericht of u het predicaat Hofleverancier krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde van de commissaris van de koning of de burgemeester.

Voeg bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • bewijs van de oprichtingsdatum van uw onderneming;
  • balans van de afgelopen 5 jaren;
  • beschrijving van financiële verwachtingen voor de komende jaren.

Neem voor meer informatie contact op met: de Stichting Hofleveranciers in Nederland.