Gezondheidscentrum Mr. Slootsweg

Binnenkort start het werk ter voorbereiding op de bouw van het gezondheidscentrum aan de Mr. Slootsweg. De bomen zijn al weggehaald en in december wordt ook de voetbalkooi weggehaald. Voor de veiligheid wordt de route van de school naar de voetbalclub afgesloten. Deze afsluiting duurt naar verwachting tot de zomer van 2021. Het zware bouwverkeer wordt omgeleid zodat het niet langs de school hoeft. Begin 2022 is de bouw helemaal klaar.

Wat gaat er gebeuren?

Het gezondheidscentrum wordt gebouwd op de plek waar nu de voetbalkooi staat. Ook de jongerenontmoetingsplek (JOP) die ernaast ligt, halen we weg. Later worden tussen het gezondheidscentrum en de voetbalclub een nieuwe voetbalkooi en JOP terug geplaatst. Zes eiken en de laanboompjes langs het pad van de sporthal, vervangen we door meer dan 20 nieuwe bomen.

Wegafsluiting

Tijdens de bouw sluiten we de doorgang van de school naar de voetbalclub helemaal af voor de veiligheid rondom het bouwterrein. Voetgangers en fietsers gaan dan tijdelijk via de fietsstraat in de Werenfriedstraat richting de school. Het bouwverkeer naar de bouwplaats rijdt om via de Molenstraat en de parkeerplaats bij de voetbalclub. Zo hoeft er geen zwaar bouwverkeer langs de school te rijden en voorkomen we onveilige situaties.