Gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden? Doe online aangifte bij de gemeente. 

Direct regelen

U kunt aangeven of u een bevestiging per email wilt ontvangen van uw aangifte.

Afgeven bij de gemeente of zelf bewaren

U kunt een gevonden voorwerp afgeven bij de gemeente. Dit kan tijdens openingstijden, u kunt zich zonder afspraak melden bij de receptie. De gemeente zorgt voor het voorwerp en u heeft geen onderhoudsverplichting.
Bewaart u het voorwerp zelf? Dan moet u ook voor het onderhoud zorgen. Het voorwerp moet namelijk in dezelfde staat blijven.  Moet u voor het onderhoud kosten maken? Dan moet de eigenaar – als hij zich meldt – deze binnen een maand terugbetalen.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart voorwerpen gedurende 12 maanden. Na die periode kan de vinder het voorwerp ophalen. Daarvoor heeft de vinder 1 maand de tijd. Wanneer de vinder het voorwerp zelf bewaart, vervallen de eigendomsrechten van de eigenaar na 12 maanden.
Na de gestelde periode van 12 maanden wordt de gemeente of de vinder de ‘nieuwe’ eigenaar.